• Vyhláška č. 315/2000 Sb. - základní pracovní návrh předložený MD ČR
  Připravovaná novelizace vyhlášky č. 315/2000 Sb., o technickém a záchranném vybavení námořní jachty a prokazování způsobilosti k vedení námořní jachty (dále jen "vyhláška č. 315/2000 Sb.) - základní pracovní návrh, který připravil odbor plavby Ministerstva dopravy ČR.
  ____________________________________________________________
  Systém ASPI - stav k 5.12.2010 do částky 125/2010 Sb. a 48/2010 Sb.m.s. ...

 • Vybaveni na lod - co si vzit s sebou
  Protože toto řeším s každým novým členem posádky, tak vzniklo následující. Seznam je tak nějak stále doplňován a jedním z autorů je i Baharis (lépe řečeno jeho seznam je největším základem tohoto).

  Určeno hlavně pro začínající jachtaře a rekreační jachting v letní sezóně. Pro závodní činnost a plavbu mimo letní sezónu platí jiná pravidla a ti, kteří se jich zúčastní, by měli být natolik zkušení, že rady ohledně výbavy nepotřebují. ...

 • Reklama

 • Čárka kompasová
  Čárka kompasová (rumb, dílek, angl. compass point) = 1/32 kompasové kompasové růžice, což činí 11,25O úhlové míry. Dělí se dále na poloviny, čtvrtky a osminky. Čárky se na kompasové růžici vyznačují spolu se stupni. ...

 • Bonet, bonneta
  Bonet, bonneta je pruh plátna, který se šněrováním provazcem přichycoval k dolnímu okraji stožárové plachty (výjimečně po straně) ku zvětšení plochy plachty. Na válečných lodích se bonet používal do začátku 18. století. ...

 • Lodní zvon
  Lodní zvon (angl. ship bell) je tradiční prostředek lodní signalizace. Hlavní lodní zvon, zpravidla zdobený, byl na přídi, další zvony byly na velitelském můstku a v ubytovacích prostorech. Lodní zvon na přídi se používal k udávání času (po půlhodinách – rozlišovacím znamením byl počet úderů), k signalizaci za mlhy, k vyhlašování poplachu, k vyhlašování shro ...


 • Poslední novinky
  Odpovědi
  Zobrazení
  Poslední příspěvek