Vrané nad Vltavou - motory pouze do 10kW

Vše co souvisí s předpisy kolem plavby a technickou dokumentací lodí, včetně jejich regisdtrace. Přepravy lodí. Technickými prostředky pro dopravu lodí. Dále pojištění lodí, přívěsů, osob atd.

Moderátoři: Pepa, windward, vilma

Uživatelský avatar
Charlie
zkušený harcovník
zkušený harcovník
Příspěvky: 1756
Registrován: pon čer 18, 2007 2:00 am
Reputace: 9
Bydliště: Hořovice
Kontaktovat uživatele:

Vrané nad Vltavou - motory pouze do 10kW

Příspěvekod Charlie » čtv zář 17, 2015 7:46 pm

Tak MD společně s SPS připravily návrh, že od nového roku se bude moc na přehradě Vrané nad Vltavou používat na plavidlech motor jen do 10kW. No pěkně nám tu ta regulace plavby zase začíná.
david
moderátor
Příspěvky: 5320
Registrován: pon led 02, 2006 9:30 pm
Reputace: 151
Bydliště: loď,momentálně v Davli

Re: Vrané nad Vltavou - motory pouze do 10kW

Příspěvekod david » čtv zář 17, 2015 8:02 pm

koukám,charlie byl rychlejší.

došlo k tomu, co jsem čekal. po mesmyslném volnění plavby poslední vyhláškou vzrostla nasranost natolik, že je v návrhu vyhláška další - zakazující. kupodivu ne rychlost, ale výkon. to lze vymyslet jen v ČR. hovada hovada hovada :mad: :mad: :mad:

Návrh

VYHLÁŠKA

ze dne …… 2015,

kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 46/2015 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 7 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů:

Čl. I

Vyhláška č. 46/2015 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě, se mění takto:

1. V Příloze č. 2 Povrchové vody, které jsou účelovými vodními cestami, na kterých je upraveno užívání k plavbě malými plavidly se spalovacím motorem podle § 2 odst. 1 se doplňuje řádek s pořadovým číslem 11, který zní:

Č. Číslo hydrologického pořadí Název vodní nádrže nebo úsek vodního toku Vodní tok Okres

11 1-09-04-009 Vrané nad Vltavou Vltava Praha – západ

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.

Důvodová zpráva

Obecná část

Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny

V roce 2015 došlo k vydání vyhlášky Ministerstva dopravy č. 46/2015 Sb., která na základě ustanovení § 7 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, upravuje zákaz plavby plavidel se spalovacími motory na vodních nádržích a vodních tocích a rozsah a podmínky užívání povrchových vod k plavbě. Touto vyhláškou došlo ke značnému rozšíření možnosti plavby plavidel se spalovacími motory na českých vodních tocích a nádržích, jelikož nová právní úprava oproti předešlé výrazným způsobem zredukovala úseky vodních toků a vodních nádrží, kde byla taková plavba buď zcela zakázána, nebo byla povolena jen za určitých okolností.

Vzhledem k tomu, že počet „regulovaných“ úseků na vodních tocích tímto významně klesl, došlo v praxi k výraznému nárůstu v užívání povrchových vod k plavbě plavidel se spalovacími motory a to včetně vodních skútrů. Vzhledem k faktu, že na „neregulovaných“ povrchových vodách se mohou plavit plavidla s prakticky neomezeným výkonem spalovacího motoru, vznikla na určitých vodních nádržích a vodních tocích závažná situace, jejíž opomenutí by ze strany Ministerstva dopravy jako odpovědného resortu mohlo vést k vážným následkům. Zejména nárůst plavebního provozu v letních měsících ukázal slabé stránky nové právní úpravy. Na určitých frekventovaných úsecích došlo ke značnému nárůstu hustoty plavebního provozu a s tím souvisejících negativních jevů. V první řadě došlo k závažnému zhoršení bezpečnostní situace na těchto vodních tocích a nádržích. Dále pak došlo k výraznému zvýšení hluku a znečištění životního prostředí. Tyto faktory pak mají zásadní vliv zejména na možnost rekreace v daných oblastech.

Zcela zásadním problémem se jeví hlavně zhoršení bezpečnostní situace na českých vodách. V průběhu letní sezóny se ukázalo, že uvolnění pravidel s sebou nese některé významné nedostatky, jejichž existence je neúnosná. Předně se ukázalo, že drtivá většina vůdců plavidel zcela ignoruje pravidla plavebního provozu a tím ohrožuje jeho ostatní účastníky. Nejvíce dotčenou skupinou se jeví být plavci a to nejenom vzhledem ke své početnosti, ale zejména kvůli své zranitelnosti. O tomto faktu svědčí především nárůst nehodovosti, kdy vůdce plavidla se spalovacím motorem kvůli své neopatrnosti a často i vysoké rychlosti plavce přehlédne a způsobí tak nehodu s často tragickými následky. Tyto se pak vyskytují zejména v oblastech, kde je značný pohyb rekreantů.

Ve stejných oblastech se pak ze stejných důvodů naprosto zásadní měrou zvýšilo zamoření hlukem. Vzhledem k tomu, že dané lokality jsou již tradičně využívány pro klidnou rekreaci, jeví se být taková změna velmi problematická.

Z výše uvedených důvodů je pak navrhována příslušná změna, která by měla zároveň vyřešit problémy lokality Vraného nad Vltavou, tak i umožnit, aby nedošlo k bezpodmínečnému

zákazu plavby plavidel se spalovacími motory. Pro danou oblast je navrhována stejná právní úprava, jaká platí např. v případě Vodní nádrže Lipno I. Je navrhováno, aby byla umožněna plavba s plavidly se spalovacím motorem o maximálním výkonu do 10 kW plujících ve výtlačném režimu plavby ve smyslu § 2 odst. 1 novelizované vyhlášky. Takovýto režim jednak zachovává možnost plavit se na plavidlech se spalovacím motorem, zároveň však eliminuje v maximální možné míře problémy, jež plynou ze současné právní úpravy. Navrhovaný stav se pak jeví jako mnohem lépe vyhovující reálným podmínkám pro dotčenou lokalitu. V navrhované úpravě jsou oproti současnému stavu zohledněny veškeré specifické podmínky dotčené lokality, jako jsou např. turistický ruch, rekreační charakter místa apod.

Předpokládaný hospodářský a finanční dopad

Navrhovaná úprava nebude mít žádný znatelný hospodářský a finanční dopad.

Předpokládaný dopad navrhované právní úpravy na podnikatelské prostředí České republiky

Navrhovaná úprava nebude mít žádný znatelný dopad na podnikatelské prostředí České republiky.

Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky, mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, slučitelnosti s právem Evropské Unie

Navrhovaná změna není v rozporu s ústavním pořádkem, ani neodporuje mezinárodním smlouvám, kterými je Česká republika vázána. Navrhovaná změna není v rozporu s právními akty Evropské Unie ani s ustálenou judikaturou Evropského soudního dvora.

Zhodnocení korupčních rizik

Navrhovaná změna s sebou nenese žádná korupční rizika

Zvláštní část

K článku I

Čl. I navrhuje rozšíření omezení plavby plavidel se spalovacími motory podle § 2 odst. 1 novelizované vyhlášky i na Vodní dílo Vrané nad Vltavou. Nově bude možno na této vodní nádrži užívat k plavbě pouze plavidla se spalovacím motorem o maximálním výkonu do 10 kW a to jen ve výtlačném režimu plavby.

K článku II

Účinnost vyhlášky se navrhuje k 1. lednu. 2016.

V Praze dne …

Ing. Dan Ťok v.r. :mad: :mad: :mad: :mad: :mad:
Uživatelský avatar
bernau1
pravidelný návštěvník
pravidelný návštěvník
Příspěvky: 201
Registrován: pát dub 07, 2006 2:51 pm
Reputace: 9
Bydliště: Most

Příspěvekod bernau1 » čtv zář 17, 2015 8:16 pm

Citát-Předně se ukázalo, že drtivá většina vůdců plavidel zcela ignoruje pravidla plavebního provozu a tím ohrožuje jeho ostatní účastníky.Nevyvolali to částečně někteří nezodpovědní vůdcové plavidel sami?
Uživatelský avatar
Charlie
zkušený harcovník
zkušený harcovník
Příspěvky: 1756
Registrován: pon čer 18, 2007 2:00 am
Reputace: 9
Bydliště: Hořovice
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod Charlie » čtv zář 17, 2015 8:19 pm

Já tohleto nechápu, na jedné straně sypem peníze do zesplavnění, aby šlo plout po Vltavě až do Budějic a na druhé straně zakážem silnější motory, aby tam větší lodě nemohli doplout

Jak ale můžou Vrané, který je v nějaký kategorii vodních cest omezit výkonem motorů, to my opravdu hlava nebere.

Kdo to tam znáte, jaký tam byl povolený režim plavby před 2015? Smělo se tam v kluzu?

Když někde čtu jak jsou nespokojený, že je tam provoz lodí, který nedodržujou pravidla, tak se musím pouze usmát. Letos jsem na Orlíku SPS potkal 1x a Policii taky 1x, řekl bych, že páky na to, aby se dodržovali předpisy mají, jen na to zřejmě kašlou.

Je vidět že to vymýšlí samí inteligenti. Tak tam omezím rychlost, nebo zavedu pouze výtlačnou plavbu a ať je loď jaká chce.

Tebe Davide tam s lodí defakto uvězní.
david
moderátor
Příspěvky: 5320
Registrován: pon led 02, 2006 9:30 pm
Reputace: 151
Bydliště: loď,momentálně v Davli

Příspěvekod david » čtv zář 17, 2015 8:36 pm

bernau1 píše:Citát-Předně se ukázalo, že drtivá většina vůdců plavidel zcela ignoruje pravidla plavebního provozu a tím ohrožuje jeho ostatní účastníky.Nevyvolali to částečně někteří nezodpovědní vůdcové plavidel sami?


protože je ta pravidla nikdo nenaučil. ví přesně, jak daleko nesmí stát od tankeru s modrým kuželem - to je v testech, ale jak maj plavat netuší. zkoušky se dělaj na SPS - není chyba tam

???????????

v kluzu od doby co to zase pustili po 30 let zákazu

úsměvný je taky "ohrožení plavců" ... Kdo by plaval v tý ledárně?
A jediný smrťák o kterým letos vím, způsobili sami policajti a porybným na Jesenický přehradě...
A další co mě napadá, na Vraným je plavba v kluzu povolená už od roku 2006... tak proč to řeší až letos?
Uživatelský avatar
Drak70
návštěvník fóra
návštěvník fóra
Příspěvky: 53
Registrován: stř led 01, 2014 1:00 am
Reputace: 0
Bydliště: Praha

Příspěvekod Drak70 » čtv zář 17, 2015 8:53 pm

Mozna mi neco uniklo ale vim letos jen o jednom pripadu kdy nekdo ohrozil plavce s tragickym nasledkem a to byli policajti (ne ze by me skutry nestvali)
Uživatelský avatar
Drak70
návštěvník fóra
návštěvník fóra
Příspěvky: 53
Registrován: stř led 01, 2014 1:00 am
Reputace: 0
Bydliště: Praha

Příspěvekod Drak70 » čtv zář 17, 2015 8:56 pm

Promin byl jsi rychlejsi :?
Uživatelský avatar
Charlie
zkušený harcovník
zkušený harcovník
Příspěvky: 1756
Registrován: pon čer 18, 2007 2:00 am
Reputace: 9
Bydliště: Hořovice
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod Charlie » pát zář 18, 2015 8:57 am

Zajímavé, SPS údajně o ničem neví, neví že by Vrané mělo mít nějaké omezení.
Uživatelský avatar
geus
zkušený harcovník
zkušený harcovník
Příspěvky: 1818
Registrován: pát pro 18, 2009 1:00 am
Reputace: 27
Bydliště: Ústí-Brná

Příspěvekod geus » pát zář 18, 2015 9:21 am

Z jedne vety mas Davide misto lodi uz jen hauseboat a to trvale zakotven to je na spagat :mad: to se uz pak na slapy skoro nikdo vytlacnou lodi nedostane :gun:
Uživatelský avatar
Zdenda12345
zkušený harcovník
zkušený harcovník
Příspěvky: 1615
Registrován: stř led 09, 2013 1:00 am
Reputace: 67
Bydliště: Lysá nad Labem

Příspěvekod Zdenda12345 » pát zář 18, 2015 10:33 am

Však už to známe.... bombardovat, bombardovat a když si oddechnou, tak zase je bombardovat dotazy, mejly apod.
Já už napsal náměstkovi (ladislav.nemec@mdcr.cz.) co zase blbnou a kterej blb to plodí.
Uživatelský avatar
pepabagi
návštěvník fóra
návštěvník fóra
Příspěvky: 156
Registrován: čtv kvě 02, 2013 2:00 am
Reputace: 14
Bydliště: zámek Sychrov

Příspěvekod pepabagi » pát zář 18, 2015 10:37 am

Tak tohle je největší zhovadilost kterou kdo mohl vymyslet a to používám to nejmíň sprostý slovo co mě napadá.
To přece nemůžou myslet vážně, to je banda . . . . . ., to je jak kdyby v půlce dálnice D1 zakázali průjezd všeho silnějšího kromě trabantů a fiátků.
Na jednu stranu investujou milióny do zesplavnění Vltavy, a na druhou stranu tímhle nesmyslem znemožněj plout většině lodí které tudy (tranzitně) proplouvají nebo jako v případě Davida a dalších bydlí a tudíž trvale kotví a plují.
Je pravda že to co se děje na vodě je fakt hrůza a děs, absolutní nedodržování předpisů (rychlost, vytváření vlnobití, atd. naprosto souhlasím s bernau1), ale tohle všechno lze regulovat jinak než takto navrhovanou nesmyslnou vyhláškou (č.46), od toho jsou plavební znaky a jejich dodržování lze kontrolovat. Ale ne tak že potkám SPS a policii za celou sezónu jednou a jen v Praze u náplavky.
Myslel jsem že mě už jen tak něco nepřekvapí, ale zase se jim to povedlo :(
Uživatelský avatar
miras
návštěvník fóra
návštěvník fóra
Příspěvky: 109
Registrován: úte říj 13, 2009 2:00 am
Reputace: 0
Bydliště: Kamenný Újezdec

Příspěvekod miras » pát zář 18, 2015 10:50 am

To snad nejde, aby část vodní cesty takto omezili. Ale napadá mne, že by si nějaký chytrý ministerský úředník mohl splést vodní dílo Vrané a vodní dílo Vranov. Vůbec bych se tomu nedivil. Mirek
Uživatelský avatar
Petrgar
návštěvník fóra
návštěvník fóra
Příspěvky: 58
Registrován: pát srp 27, 2010 2:00 am
Reputace: 3

Příspěvekod Petrgar » pát zář 18, 2015 11:05 am

Nevím, proč se všichni divíte, tento stát, místo aby postihoval lumpy a vymáhal stávající zákony, stále vymýšlí represe na slušné lidi.
david
moderátor
Příspěvky: 5320
Registrován: pon led 02, 2006 9:30 pm
Reputace: 151
Bydliště: loď,momentálně v Davli

Příspěvekod david » pát zář 18, 2015 11:11 am

Charlie píše:Zajímavé, SPS údajně o ničem neví, neví že by Vrané mělo mít nějaké omezení.opravdu pouze "údajně". :hmm:
Uživatelský avatar
marekparek
návštěvník fóra
návštěvník fóra
Příspěvky: 143
Registrován: pon dub 21, 2014 2:00 am
Reputace: 5

Příspěvekod marekparek » pát zář 18, 2015 11:28 am

takhle to prostě v čechách funguje. Udělá se pravidlo, jenomže nikdo nedohlíží jeho vymáhání, přesněji řečeno policie na to úplně kašle a nedělá svoji práci. No a tak nikdo pravidla nedodržuje, proč taky, když za nedodržování nehrozí žádný postih. A tak se chytré hlavy, zděšené touto situací, zamyslí a vytvoří další zákon. No a tak to jde pořád dokola, znova a znova
Naposledy upravil(a) marekparek dne pát zář 18, 2015 11:28 am, celkem upraveno 1 x.
Uživatelský avatar
Zdenda12345
zkušený harcovník
zkušený harcovník
Příspěvky: 1615
Registrován: stř led 09, 2013 1:00 am
Reputace: 67
Bydliště: Lysá nad Labem

Příspěvekod Zdenda12345 » pát zář 18, 2015 11:28 am

pepabagi píše:to je jak kdyby v půlce dálnice D1 zakázali průjezd všeho silnějšího kromě trabantů a fiátků.


Souhlas. Jakkoliv už tohle zní absurdně, tak to ani zdaleka nevystihuje problém. Danej úsek D1 bys prostě objel jinudy. Jenomže Vrané nikudy neobjedeme!!!!!!!
david
moderátor
Příspěvky: 5320
Registrován: pon led 02, 2006 9:30 pm
Reputace: 151
Bydliště: loď,momentálně v Davli

Příspěvekod david » pát zář 18, 2015 4:03 pm

prý to bude v pondělí MD dementovat, že s tím nemaj nic společného :?
Uživatelský avatar
bernau1
pravidelný návštěvník
pravidelný návštěvník
Příspěvky: 201
Registrován: pát dub 07, 2006 2:51 pm
Reputace: 9
Bydliště: Most

Příspěvekod bernau1 » pát zář 18, 2015 5:45 pm

Začíná mi to připomínat noční kotvení,někdo to dementuje,druhý o ničem neví,třetí to hodí na čtvrtého atd...jak to u nás může vypadat když chudáci z plavebky údajně mají na kravatách místo kotvy pendolino. :x
Uživatelský avatar
Felix
zkušený harcovník
zkušený harcovník
Příspěvky: 1805
Registrován: čtv zář 27, 2007 2:00 am
Reputace: 148
Bydliště: Děčín
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod Felix » pát zář 18, 2015 9:23 pm

David už to tu zmínil, v pondělí by MD mělo (pokud dají na mou radu) vydat prohlášení, že s tímto návrhem nemají nic společného. Mluvil jsem s nimi dnes odpoledne, je tam docela poplach, snaží se zjistit, kde se to vzalo a zatím se jim nepodařilo dohledat zdroj. Věřím jim, že po kampani proti zákazu nočního kotvení by nikoho nenapadlo na takovouhle pitomost ani pomyslet. Pokud by se někde objevil opravdu silný tlak na úpravu, bude SPS omezovat rychlost nebo zakazovat plavbu v kluzu plavebním značením a na seznam vod se dle dohody nebude sahat. Osobně mi tenhle "návrh" ze všeho nejvíc připadá jako sabotáž.
Uživatelský avatar
Martin88
aktívní jachtař
aktívní jachtař
Příspěvky: 708
Registrován: úte zář 16, 2008 2:00 am
Reputace: 5
Bydliště: Praha

Příspěvekod Martin88 » pon zář 21, 2015 10:46 am

Felix píše: snaží se zjistit, kde se to vzalo a zatím se jim nepodařilo dohledat zdroj.

tywole to je bordel, to snad není možný, tam asi každá uklizečka může do návrhu napsat co chce, tomuhle platíme výpalná v podobě daní :mad:
Uživatelský avatar
pepabagi
návštěvník fóra
návštěvník fóra
Příspěvky: 156
Registrován: čtv kvě 02, 2013 2:00 am
Reputace: 14
Bydliště: zámek Sychrov

Příspěvekod pepabagi » pon zář 21, 2015 12:21 pm

možná že kdyby to psala ta zmiňovaná uklizečka, tak to dopadne lépe! Pracuji ve státním a neustále narážím na fakt že čím vyšší úředník, tím horší logické myšlení, absolutně postrádají selský rozum a žijí v uplně zkreslené realitě! Ale mlžit, hodiny mluvit o ničem a házet jeden na druhého vinu, na to jsou přeborníci. Škoda slov, to by bylo na dlouhý vyprávění.
Snad to neprojde a zaplaťpámbůh za takový jako je Felix a spol., který se za nás perou!!!
david
moderátor
Příspěvky: 5320
Registrován: pon led 02, 2006 9:30 pm
Reputace: 151
Bydliště: loď,momentálně v Davli

Příspěvekod david » pon zář 21, 2015 11:30 pm

tak zatím žádná tisková zpráva s dementi návrhu vyhlášky nevyšla, nebo jsem to nedokázal najít :hmm: dementi :whist:
Uživatelský avatar
tkruska
aktívní jachtař
aktívní jachtař
Příspěvky: 551
Registrován: ned kvě 28, 2006 11:00 am
Reputace: 18
Bydliště: Phobos 21 - Sole Mio

Příspěvekod tkruska » čtv zář 24, 2015 9:22 pm

Vážený pane,

dovolte, abych z pověření pana Ing. Ladislava Němce, náměstka ministra dopravy pro sekci dopravní, odpověděl na Váš email ze dne 18. 9. 2015, týkající se návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 46/2015 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě (dále jen „vyhláška č. 46/2015 Sb.“).

Návrh novelizační vyhlášky, který jste připojil ke svému emailu, nepochází z dílny Ministerstva dopravy a neodpovídá ani žádnému záměru Ministerstva dopravy.

Ministerstvo dopravy v současné době pracuje pouze na novele ustanovení § 2 odst. 5 vyhlášky č. 46/2015 Sb., které se týká zmiňovaného nočního „kotvení“ plavidel.

Ministerstvo dopravy zároveň opakovaně konstatuje, že zásahy do příloh vyhlášky č. 46/2015 Sb., jejichž účelem by bylo další omezení rozsahu plavby se spalovacím motorem, považuje za nepřijatelné. Z toho tedy vyplývá, že by takovou změnu rozhodně neiniciovalo.

Omezování rozsahu plavby se spalovacím motorem by bylo rovněž v rozporu se současným liberalizačním trendem v EU.

Změny v přílohách vyhlášky č. 46/2015 Sb. by byly tedy nesystémové a nekoncepční.

Ministerstvo dopravy však po ukončení letošní plavební sezóny vyhodnotí analytická data získaná v rámci kontrolní činnosti Státní plavební správy a Policie ČR a po jejich vyhodnocení se ve spolupráci se zmíněnými orgány v rámci plavebního dozoru v roce 2016 zaměří na problematické lokality. V krajním případě nelze vyloučit na základě podrobné analýzy řešení konkrétních lokalit místní úpravou plavebního provozu, tj. plavebním značením.

S pozdravem

Ing. Jindřich Kušnír, v.r.
ředitel
odboru drážní a vodní dopravy
david
moderátor
Příspěvky: 5320
Registrován: pon led 02, 2006 9:30 pm
Reputace: 151
Bydliště: loď,momentálně v Davli

Příspěvekod david » pát zář 25, 2015 12:49 am

I když je odpověď "smysluplná" , je s podivem, že nikdo neví, kde se onen návrh vzal, kdo ho vypotil, případně i zaplatil právní rozbor atd. Připomíná mi to případ nočního kotvení, kde se taky nikdo nepřiznal jako duchovní otec oné sračky. Nenechme se ukolíbat!
Uživatelský avatar
Libor
bez hodnocení
Příspěvky: 8765
Registrován: úte lis 08, 2005 1:40 pm
Reputace: 118
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod Libor » úte říj 06, 2015 2:31 pm

Žádné omezení plavby na nádrži Vrané nad Vltavou MDČR neplánuje

Na internetu se objevil návrh na změnu vyhlášky č. 46/2015 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě, který omezoval plavbu na nádrži Vrané nad Vltavou pouze pro lodě s motorem do 10 kW.

Předseda představenstva APL Petr Novotný se obrátil na Ministerstvo dopravy ČR. Z jednání vyplynulo, že se jedná o soukromou iniciativu jednoho právníka a že MDČR žádný takový návrh nepřipravilo a ani o něm neuvažuje.

Zde je vyjádření z MDČR:

Vážený pane předsedo,
dovolte, abych odpověděl na Váš e-mail týkající se návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 46/2015 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě (dále jen „vyhláška č. 46/2015 Sb.“).

Návrh novelizační vyhlášky, který jste připojil ke svému e-mailu, nepochází z dílny Ministerstva dopravy a neodpovídá ani žádnému záměru Ministerstva dopravy.

Ministerstvo dopravy v současné době pracuje v rámci vyhlášky č. 46/2015 Sb. pouze na novele ustanovení § 2 odst. 5 vyhlášky, které se týká problematiky tzv. nočního „kotvení“ plavidel.

Ministerstvo dopravy zároveň opakovaně konstatuje, že zásahy do příloh vyhlášky č. 46/2015 Sb., jejichž účelem by bylo další omezení rozsahu plavby se spalovacím motorem, považuje za nepřijatelné. Z toho tedy vyplývá, že by takovou změnu rozhodně neiniciovalo.

Martin Kozák

odbor drážní a vodní dopravy
oddělení vnitrozemské plavby

Zpět na

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 hostů