Pomáhat a chránit

Popis zajímavých míst na českých vodách

Moderátoři: Pepa, david, vilma

Uživatelský avatar
lodeolda
návštěvník fóra
návštěvník fóra
Příspěvky: 59
Registrován: úte zář 20, 2016 2:22 pm
Reputace: -7
Bydliště: Prague

Re: Pomáhat a chránit

Příspěvekod lodeolda » čtv črc 20, 2017 9:27 am

Felix píše:Kdyby někoho zajímalo, proč policie tak blbne: to nemá z vlastní hlavy, takhle blbnou uvědomělí vodáci a vasrskauti...

http://www.voda-nebo-alkohol.cz/


To je skvělé. Je to uvědomělost, která přinese ovoce i do dalších generací vodáků, plavců, jachtařů či námořníků. Alkohol na vodu nepatří, na břeh třeba ano, ale přece nejsme suchozemské k... :)
Uživatelský avatar
lodeolda
návštěvník fóra
návštěvník fóra
Příspěvky: 59
Registrován: úte zář 20, 2016 2:22 pm
Reputace: -7
Bydliště: Prague

Re: Pomáhat a chránit

Příspěvekod lodeolda » čtv črc 20, 2017 9:31 am

Jardasu píše:Vzdyt jsem to rikal. Premnozeni dobroseri. Treba to vyresi ten africky mor ze Zlinska. :crazy:


Zřejmě jsem to nepochopil. Africkým morem myslíte napadnout opilce na vodě? Tak to souhlasím, jistě se to vyřeší a my - homo sapiens - nukročíme zpět a přežijeme. Je to rozumná Darwinova teorie, že ano? :)
Uživatelský avatar
lodeolda
návštěvník fóra
návštěvník fóra
Příspěvky: 59
Registrován: úte zář 20, 2016 2:22 pm
Reputace: -7
Bydliště: Prague

Re: Pomáhat a chránit

Příspěvekod lodeolda » čtv črc 20, 2017 9:32 am

Baharis píše:Při vší úctě pánové, nemám s vnitřními vodami nic společného a ne se vším co tam je napsané souhlasím, ale uvedený odkaz asi cílí na trochu jinou skupinu. A pak mám dojem že jste tuto "skupinu" nikdy nepotkali. Oni se také pohybují trochu výše proti proudu.

Kdo sjížděl řeky tak to zná. Prázdninoví pivní turisti, na krku otvírák na pivo, od kempu ke kempu, ožralí pod obraz od rána (spíše oběda) do noci. Chtělo by se mě blejt velebnosti.....


To je naprosto výstižné a nelze než jedině souhlasit. A palec nahoru za otevřený názor.
Uživatelský avatar
lodeolda
návštěvník fóra
návštěvník fóra
Příspěvky: 59
Registrován: úte zář 20, 2016 2:22 pm
Reputace: -7
Bydliště: Prague

Re: Pomáhat a chránit

Příspěvekod lodeolda » čtv črc 20, 2017 9:40 am

err_ píše:Existuje vubec zakon, ktery mi narizuje se podrobit dechove zkousce?


Odpověď asi každý zná a věřím, že všichni respektujeme autority, neboť toto se nám nemusí stát. Vysvětlení viz následující - ale jak předpokládám, k tomu nikdy nedojde, neboť z orientačního dechu žádného vůdce na vodě (nikoliv třeba na břehu - to je něco jiného), na vodě za kormidlem v rámci vedení plavidla:

Z ustanovení § 67 odst. 4 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky vyplývá, že za účelem získávání informací v souvislosti s odhalováním a šetřením přestupků musí být proveden odběr krve, požádá-li o to osoba podezřelá z přestupku. V případě, že se odmítnete podrobit orientačnímu vyšetření na alkohol, bude na Vás pohlíženo, jako by jste byl pod vlivem alkoholu a máte tudíž dle ustanovení § 67 odst. 4 zákona č. 273/2008 Sb. právo požádat o odběr krve. Současně je nutné si uvědomit, že v souvislosti s provozem na pozemních komunikacích je nutno při řešení problematiky zjišťování požití alkoholických nápojů řidičem vycházet z ustanovení § 124 odst. 9 písm. f) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Ve vztahu k tomuto ustanovení je pak zvláštním právním předpisem, upravujícím způsob vyšetření, výše uvedený zákon č. 379/2005 Sb.

Dle ustanovení §16 odst. 2 zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je osoba, u níž se lze důvodně domnívat, že vykonává činnosti, při níž by mohla ohrozit život nebo zdraví svoje nebo dalších osob nebo poškodit majetek, pod vlivem alkoholu, je povinna se podrobit orientačnímu vyšetření a odbornému lékařskému vyšetření zjišťujícímu obsah alkoholu. Při odmítnutí orientačního vyšetření je kontrolovaná osoba vždy následně vyzývána k provedení odborného lékařského vyšetření. Z ustanovení odst. 5 citovaného paragrafu pak vyplývá, že odmítne-li tato osoba orientační nebo odborné vyšetření, hledí se na ni, jako by byla pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky.

Z ustanovení § 16 odst. 8 zákona č. 379/2005 Sb. vyplývá, že vyšetření biologického materiálu a dopravu do zdravotnického zařízení za účelem provedení odborného lékařského vyšetření hradí v případě, že se prokáže přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky než alkoholu, vyšetřovaná osoba. Neprokáže-li se přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky, náklady pak nese osoba, která vyšetření požadovala. Pokud bude odborné lékařské vyšetření vyžadováno z Vaší strany, budou Vám veškeré finanční náklady vynaložené policií v souvislosti s jeho zabezpečením vyúčtovány.
Uživatelský avatar
lodeolda
návštěvník fóra
návštěvník fóra
Příspěvky: 59
Registrován: úte zář 20, 2016 2:22 pm
Reputace: -7
Bydliště: Prague

Re: Pomáhat a chránit

Příspěvekod lodeolda » čtv črc 20, 2017 9:47 am

A, pokud by někdo ještě polemizoval či byl na vahách nad vírou a zákonnou povinností, tak já bych doporučoval raději neriskovat, střízlivý pohled z lodi je mnohdy mnohokrát příjemnější než ubrečený ze břehu:

Klíčové hraniční hodnoty alkoholu v krvi
0,25 g/kg, tj. 0,25 ‰ při testování analyzátory alkoholu
Český metrologický institut jako orgán schvalující analyzátory alkoholu jako stanovená měřidla stanovil pracovní postup pro měření alkoholu v dechu analyzátory alkoholu v dechu, přičemž došel k závěru, že výsledek zkoušky provedené analyzátorem alkoholu v dechu lze považovat za pozitivní v případě, že naměřená hodnota je větší nebo rovna hodnotě 0,25 promile, výsledky nižší je nutné považovat za negativní.
Metodického pokyn Ministerstva zdravotnictví pro postup při laboratorním stanovení etylalkoholu v krvi, Věstník ministerstva zdravotnictví, rok 2006, částka 7, uvádí: „Za pozitivní požití alkoholického nápoje se pokládá hladina etylalkoholu vyšší než 0,20 promile, stanovená metodou plynové chromatografie. Hranicí 0,25 promile je určeno minimální prokazatelné množství alkoholu u kontrolované osoby mající význam zejména pro prokázání spáchání přestupku, ke které správní orgán dospěje snížením naměřené hodnoty o 0,24 promile.“
Rozdílné hodnoty jsou dány započítáním akceptované odchylky u měření pomocí analyzátoru alkoholu v dechu – hodnota 0,20 promile představuje fyziologický faktor a hodnota 0,04 promile je možná odchylka měřicího přístroje.
0,2 g/kg, tj. 0,2 ‰ při odborném lékařském vyšetření
Odborné lékařské vyšetření spojené s odběrem biologického materiálu provádí lékař. Postup při laboratorním stanovení alkoholu (etylalkoholu) v krvi je stanoven metodickým pokynem Ministerstva zdravotnictví publikovaném ve Věstníku Ministerstva zdravotnictvím z roku 2006, částka č. 7.
Po odběru je biologický materiál odeslán k toxikologickému rozboru, který provádí specializované laboratoře. Rozbor odebraného biologického materiálu se podle metodiky Ministerstva zdravotnictví provádí vždy dvěma na sobě nezávislými laboratorními metodami, přičemž jedna z nich musí být přísně specifická. Obligatorně vyžadovanou metodou je metoda plynové chromatografie. Za průkaz požití alkoholu nebo alkoholického nápoje se považuje hladina etylalkoholu v krvi vyšší než 0,2 g/kg. Nižší hodnoty jsou považovány za negativní výsledek vyšetření.
1 g/kg, tj 1. promile
Tato hodnota je předělem mezi sférou přestupků a trestných činů. Jedná se o přečin ohrožení pod vlivem návykové látky dle § 274 trestního zákoníku. Ustanovení pracuje s institutem „stavu vylučujícího způsobilost“. Dle ustálené soudní judikatury se za stav vylučující způsobilost považuje zjištěné množství alkoholu v krvi 1,0 promile a výše, resp. obsah 1,27 promile alkoholu a výše zjištěný dechovou zkouškou.
Uživatelský avatar
lodeolda
návštěvník fóra
návštěvník fóra
Příspěvky: 59
Registrován: úte zář 20, 2016 2:22 pm
Reputace: -7
Bydliště: Prague

Re: Pomáhat a chránit

Příspěvekod lodeolda » čtv črc 20, 2017 9:58 am

Věřím, že celá řada vůdců a vodáků by uvítala nové plavební mapy, turistické mapy aj., které by zobrazovaly jednak vždy to, co má z topografického hlediska na mapě být, ale zejména stanoviště živočichů s výskytem společenstev druhů, kteří jsou trvale pod vlivem na vodě, ale i na souši. Z hlediska evoluce bych chtěl přežít dále do další etapy geneze a nejhorší by bylo zavadit klounovcem o opilou "vodní nebo suchozemskou potvoru", z jejíž úst by vyšlo "ecce homo". Řekl bych si - to není člověk moudrý - to je poddruh, který vypadá jako člověk moudrý. Titíž lidé zřejmě neumí číst a své povinnosti, s nimiž byli přesto seznámeni, věsí na stěhy, nebo pouští přes palubu :)
A ve víře toho, že lidé jsou zodpovědní, nevěřím tomu, že ze statistického hlediska je na tomto fóru, v tomto vlákně, poměrný počet pisatelů, kteří jakkoliv hodnotí užití alkoholu na plavidlech jako zcel normální.
To přece není pravda, tomu nikdo nevěří. Lidé píší ze žertu, šprýmují a špičkují. Jsem tedy přesvědčen o tom, že každý "kapitán" rád žertuje, ale ve skutečnosti je to dobrý člověk, kamarád, který vždy každému rád pomůže - a to může dělat jen střízlivý :D
(z literárního hlediska synekdocha - hyperbola)
Uživatelský avatar
Pavel-Sulc
zkušený harcovník
zkušený harcovník
Příspěvky: 1207
Registrován: stř bře 25, 2015 1:00 am
Reputace: 191
Bydliště: Stockholm, Švédsko
Kontaktovat uživatele:

Re: Pomáhat a chránit

Příspěvekod Pavel-Sulc » čtv črc 20, 2017 10:13 am

Přátelé nebědujte, tady ve Švédsku je stejný zákon s alkoholem , na vodě jako na silnici.
A Čeští politici se od Švédů rádi učí.
Zvu Vás na přípitek na naší lodi s kapitánem značkovým vínem se jménem naší lodě.
IMGP1334.jpg

IMGP1337.jpg
Uživatelský avatar
Jirka_TEC_Tce
pravidelný návštěvník
pravidelný návštěvník
Příspěvky: 392
Registrován: ned úno 25, 2007 1:00 am
Reputace: 19
Bydliště: Teplice
Kontaktovat uživatele:

Re: Pomáhat a chránit

Příspěvekod Jirka_TEC_Tce » čtv črc 20, 2017 10:31 am

lodeolda píše: Lidé píší ze žertu, šprýmují a špičkují. Jsem tedy přesvědčen o tom, že každý "kapitán" rád žertuje,

Při čtení toho příspěvku mi srdce poskočilo, než jsem si všiml, že všechna "i" na konci sloves jsou dlouhá a za slovem lidé není čárka....
Ahoj, přeji pěkné léto všem. I Tobě....
Uživatelský avatar
lodeolda
návštěvník fóra
návštěvník fóra
Příspěvky: 59
Registrován: úte zář 20, 2016 2:22 pm
Reputace: -7
Bydliště: Prague

Re: Pomáhat a chránit

Příspěvekod lodeolda » čtv črc 20, 2017 10:42 am

Jirka_TEC_Tce píše:
lodeolda píše: Lidé píší ze žertu, šprýmují a špičkují. Jsem tedy přesvědčen o tom, že každý "kapitán" rád žertuje,

Při čtení toho příspěvku mi srdce poskočilo, než jsem si všiml, že všechna "i" na konci sloves jsou dlouhá a za slovem lidé není čárka....
Ahoj, přeji pěkné léto všem. I Tobě....


Děkuji za negativní hodnocení, ale vysvětlení je dole - závorky se nečtou?:)
Uživatelský avatar
Jardasu
aktívní jachtař
aktívní jachtař
Příspěvky: 652
Registrován: pát bře 30, 2007 2:00 am
Reputace: 76

Re: Pomáhat a chránit

Příspěvekod Jardasu » čtv črc 20, 2017 2:52 pm

Pavel-Sulc píše:Přátelé nebědujte, tady ve Švédsku je stejný zákon s alkoholem , na vodě jako na silnici.
A Čeští politici se od Švédů rádi učí.
Zvu Vás na přípitek na naší lodi s kapitánem značkovým vínem se jménem naší lodě.

Ahoj Pavle,
bereme Tě za slovo..

Už to dej chladit - tedy vlastně asi ne, dle předpovědi bude mít víno na palubě lodi tu správnou teplotu.....
Uživatelský avatar
Pavel-Sulc
zkušený harcovník
zkušený harcovník
Příspěvky: 1207
Registrován: stř bře 25, 2015 1:00 am
Reputace: 191
Bydliště: Stockholm, Švédsko
Kontaktovat uživatele:

Re: Pomáhat a chránit

Příspěvekod Pavel-Sulc » čtv črc 20, 2017 3:59 pm

Jasně Jardo.. těšíme se na Vás. Má tu být kolem 25C, ty vedra si nechte v Praze. Voda je v zálivu 18C, začíná být moc teplá..

Dargets kanal jižně od Nynäshamn
IMGP1298.jpg
Uživatelský avatar
Omen
vytrvalý návštěvník
Příspěvky: 1289
Registrován: pon říj 15, 2012 2:00 am
Reputace: 145
Bydliště: Olomoucko

Re: Pomáhat a chránit

Příspěvekod Omen » čtv črc 20, 2017 5:35 pm

Oldo od lodi,
dekujeme za vycerpavajici vyklad boje proti alkoholismu a jinym toxikomaniim na vodach CR.

Nekde jsem cetl neco o protivnych abstinentech a vegetarianech - vcil nevim kde .... :crazy:
Fsecko ma mit svou spravnou miru 8)
Uživatelský avatar
kilda
návštěvník fóra
návštěvník fóra
Příspěvky: 119
Registrován: úte úno 19, 2013 1:00 am
Reputace: 9
Bydliště: Brankovice

Re: Pomáhat a chránit

Příspěvekod kilda » čtv črc 20, 2017 9:14 pm

Ba pravdu máš :D
Uživatelský avatar
DonTragedy
návštěvník fóra
návštěvník fóra
Příspěvky: 138
Registrován: pon úno 20, 2012 1:00 am
Reputace: 6
Bydliště: Praha

Re: Pomáhat a chránit

Příspěvekod DonTragedy » pát črc 21, 2017 12:08 pm

Dakedy som si dal závazok, že tu písať nebudem, ale keď vidím ako sa tu oháňa zákonom, tak mi je zle aj z čítania.
Na lodi/v aute/na kole... v zásade nepijem, veľmi výnimočne si dám na kole pivo, ale max. jedno male a to k obedu, avšak prezentovať tu takto skvelý zákon a ako potrebujeme mať všetko jasne uvedené v zákone a byť za to trestaný s argumentáciou, že to je správne, tak sa mi nožík v kapse otvára.

Ak je niekto napitý a utopí sa, jeho problém.
Ak spôsobí nehodu - má to byť priťažujúca okolnosť a prípadne má ísť do vezenia.

Elementárna logika, na ktorú nepotrebujem 500 zákonov a propagovať všade milión zákazov. Potom to končí ako na cestách s miliónom nezmyselných značiek - myslím, že by stálo za to, vymáhať právo len v prípade, ak skutočne došlo k nejakej ujme, alebo ohrozeniu.

Celú dobu sa sem chodím odreagovať snívaním, ako sa za pár rokov presťahujem na loď a pôjdem do dôchodku, ale vskutku neviem či za ten čas ešte nájdem miesto, kde bude vôbec existovať tá sloboda, čo pre mňa loď a tento sen predstavuje ...
Uživatelský avatar
Libor
bez hodnocení
Příspěvky: 8877
Registrován: úte lis 08, 2005 1:40 pm
Reputace: 129
Kontaktovat uživatele:

Re: Pomáhat a chránit

Příspěvekod Libor » pát črc 21, 2017 12:40 pm

Toto jde mimo mě, i když si neumím představit v tom horku nedát si jedno pivo dopoledne a druhé odpoledne...

Ale všechno souvisí se vším a přituhuje, toto mě tedy ...

http://nazory.e15.cz/komentare/komentar ... to-1335128
Uživatelský avatar
Omen
vytrvalý návštěvník
Příspěvky: 1289
Registrován: pon říj 15, 2012 2:00 am
Reputace: 145
Bydliště: Olomoucko

Re: Pomáhat a chránit

Příspěvekod Omen » pát črc 21, 2017 2:53 pm

Právo je (má být) minimem morálky.
Uživatelský avatar
lodeolda
návštěvník fóra
návštěvník fóra
Příspěvky: 59
Registrován: úte zář 20, 2016 2:22 pm
Reputace: -7
Bydliště: Prague

Re: Pomáhat a chránit

Příspěvekod lodeolda » ned črc 23, 2017 2:09 pm

Omen píše:Oldo od lodi,
dekujeme za vycerpavajici vyklad boje proti alkoholismu a jinym toxikomaniim na vodach CR.

Nekde jsem cetl neco o protivnych abstinentech a vegetarianech - vcil nevim kde .... :crazy:
Fsecko ma mit svou spravnou miru 8)


Ano, a tou je jen a pouze zákonnost. My v Čechách musíme respektovat, ale i Vy na Moravě a Slezsku. Mimochodem - včera na Baťově kanále bylo živo. Poměrně slušný výsledek - kontroly za kormidlem byly více méně bez problémů. Nějaký alkohol tam byl, ale údajně v několika jednotlivcích. Konečně si všichni uvědomují, že rekreace a sport má svá pravidla. Ale je tam krásně - celý Baťův kanál s přilehlými břehy, to opravdu stojí za sjetí :)
Uživatelský avatar
lodeolda
návštěvník fóra
návštěvník fóra
Příspěvky: 59
Registrován: úte zář 20, 2016 2:22 pm
Reputace: -7
Bydliště: Prague

Re: Pomáhat a chránit

Příspěvekod lodeolda » ned črc 23, 2017 2:15 pm

Libor píše:Toto jde mimo mě, i když si neumím představit v tom horku nedát si jedno pivo dopoledne a druhé odpoledne...

Ale všechno souvisí se vším a přituhuje, toto mě tedy ...

http://nazory.e15.cz/komentare/komentar ... to-1335128


Zajímavý příspěvek, ale bohužel je příliš subjektivní. V podstatě se nás ani tolik netýká - kontroly PČR vs. SPS jsou poměrně hodně kolegiální a v žádném případě nedochází k vypjatým situacím. Já mohu mluvit za sebe - zcela profesionální přístup ze strany obou institucí, žádná partyzánština. Autor odkazu, Libore, je spíše populista a neví o čem je skutečnost, kterou v pravdě asi nezažil.
Uživatelský avatar
geus
zkušený harcovník
zkušený harcovník
Příspěvky: 1866
Registrován: pát pro 18, 2009 1:00 am
Reputace: 30
Bydliště: Ústí-Brná

Re: Pomáhat a chránit

Příspěvekod geus » ned črc 23, 2017 2:44 pm

O tve moudra ru nikdo nestoji. Zkuz jit mezi vodaky az budou u stanku s pivem a tam jim to zkus prednaset jako nam. Uz ted vim jak po 5ti minutach skoncis. Tedy kde skoncis. Znam jedno dobte prislovi. Nejhorsi je srazka s blbcem. Na malem clunu dali benga dychnot klukovi nadychal 0,27 divka odmitla.tak je privazali za clun a odtahlu ke brehu ten stejne nez dojede do nemocnice a vezmou mu krev tak tam nic nebude. Jinak vodaci uz to maji osetrene vudce plavidla jsou deti lid se pujci na ne
Uživatelský avatar
lodeolda
návštěvník fóra
návštěvník fóra
Příspěvky: 59
Registrován: úte zář 20, 2016 2:22 pm
Reputace: -7
Bydliště: Prague

Re: Pomáhat a chránit

Příspěvekod lodeolda » ned črc 23, 2017 3:11 pm

geus píše:O tve moudra ru nikdo nestoji. Zkuz jit mezi vodaky az budou u stanku s pivem a tam jim to zkus prednaset jako nam. Uz ted vim jak po 5ti minutach skoncis. Tedy kde skoncis. Znam jedno dobte prislovi. Nejhorsi je srazka s blbcem. Na malem clunu dali benga dychnot klukovi nadychal 0,27 divka odmitla.tak je privazali za clun a odtahlu ke brehu ten stejne nez dojede do nemocnice a vezmou mu krev tak tam nic nebude. Jinak vodaci uz to maji osetrene vudce plavidla jsou deti lid se pujci na ne


:D :D :D Ať mi nikdo neříká, že není možné vydržet plavbu bez pití. My, profesionálové, tomu prostě nevěříme :) , já osobně opravdu neznám žádného mého kamaráda, který by tak měl činit a nevydržel by "nechlastat". Dobře, že kontroly pokračují, alespoň bude v rámci osvěty bezpečněji pro všechny. Lze to i bez zákonů? Ano.
Uživatelský avatar
stani119
pravidelný návštěvník
pravidelný návštěvník
Příspěvky: 261
Registrován: čtv led 24, 2013 1:00 am
Reputace: 23

Re: Pomáhat a chránit

Příspěvekod stani119 » ned črc 23, 2017 3:56 pm

Ano :)
Už nám to všem došlo, profesionální blbec :crazy:
Uživatelský avatar
JK
pravidelný návštěvník
pravidelný návštěvník
Příspěvky: 278
Registrován: pát kvě 11, 2007 2:00 am
Reputace: 1

Re: Pomáhat a chránit

Příspěvekod JK » ned črc 23, 2017 4:05 pm

Inu, Oldo.
Pyj ale zůstaň člověkem.
Uživatelský avatar
sedivak
pravidelný návštěvník
pravidelný návštěvník
Příspěvky: 340
Registrován: čtv zář 18, 2008 2:00 am
Reputace: 4
Bydliště: Stará Boleslav

Re: Pomáhat a chránit

Příspěvekod sedivak » ned črc 23, 2017 4:11 pm

No nekdy je lepsi domluva s nekym kdo pije, nez s pyjem. :)
Uživatelský avatar
kilda
návštěvník fóra
návštěvník fóra
Příspěvky: 119
Registrován: úte úno 19, 2013 1:00 am
Reputace: 9
Bydliště: Brankovice

Re: Pomáhat a chránit

Příspěvekod kilda » ned črc 23, 2017 4:34 pm

Promiň, ale to těch kamarádů asi moc nemáš. Já se právě vrátil z Wachau, konkrétně ze Spitzu, kde byl festival meruňek. Asi by Tě to tam zklamalo, žádné policejní manévry a hony na marillen shnaps posílené vodáky, snad jen pod Melkem zúžení plavební dráhy kvůli závodům hasičů.Byla tam ta jejich SPS i policie a to, že mam v ruce kelímek s vínem jim bylo volný, jen pozdrav a palec nahoru ,že sem ubral rychlost a najel jimi určený směr.Tímto chci jen říct ,že to jde aj jinak. No pokud by má jízda i stav jevili značné nedostatky nemám nejmenší pochybnosti o jejich zásahu. Nevím ,ale má zkušenost je taková, že trable s opilcem jsem měl jen na kanoi, ale trable s blbem ze kterého stříká testosteron a touha se ukázat co s lodí či skutrem dokážu tak těch už bylo dost. A teď pozor on nenadýchá, takže akorát možná pokuta . Jak toto vyřešit?... Všechny vykastrovat! :P :crazy:
Uživatelský avatar
lodeolda
návštěvník fóra
návštěvník fóra
Příspěvky: 59
Registrován: úte zář 20, 2016 2:22 pm
Reputace: -7
Bydliště: Prague

Re: Pomáhat a chránit

Příspěvekod lodeolda » ned črc 23, 2017 5:18 pm

stani119 píše:Ano :)
Už nám to všem došlo, profesionální blbec :crazy:


Jestli to tedy platilo pro Geuse, tak se ho musím zastat. I ve svém věku uběhnu 6 km za 25 - 30 minut, což při váze 107 kg, obvodu pasu 90 cm a hrudníku 127 cm ještě jde, že ano? To víte, od 10ti let jsem za ČSSR dělal kanoistiku :D :D

Zpět na

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host