HR-předpisy pro plavbu,poplatky,vedení plavidla a jiné.....

Popis zajímavých míst na Jadranu

Moderátoři: Pepa, smike, vilma

Uživatelský avatar
Pepa
moderátor
Příspěvky: 2655
Registrován: pát dub 14, 2006 9:03 pm
Reputace: 15

HR-předpisy pro plavbu,poplatky,vedení plavidla a jiné.....

Příspěvekod Pepa » ned kvě 10, 2009 4:43 pm

MOŘSKE HRANIČNI PŘECHODY
Přistavy otevřene pro mezinarodni provoz
Stálé mořské hraniční přechody:
Umag, Poreč, Rovinj, Pula, Raša (Bršica), Rijeka, Mali Lošinj, (Lošinj), Senj, Zadar,
Šibenik,Split, Ploče, Metković, Korčula, Dubrovnik, Vela Luka (Korčula), Ubli (Lastovo)

Sezónní mořské hraniční přechody: (od 1.4 do 31.10)
ACI marina Umag, Novigrad (Istrie), Sali Dugi otok), Božava (Dugi otok).
Primošten (Kremik), Hvar, Stari Grad (Hvar), Vis, Komiža (Vis) a Cavtat.


Přihlašeni pobytu:
Cizinec na krátkodobém pobytu musí přihlásit místo pobytu do 48 hodin od vstupu
Do Chorvatské republiky a v dalších případech místo pobytu přihlašují:
• právní a fyzické osoby, které cizincům poskytují ubytování – do 24 hodin od
počátečního dne
• právní a fyzické osoby, které poskytují služby stání v přístavu nautického
turizmu, pokud cizinec přišel poprvé na plavidlo, na kterém bude ubytován –
do 12 hodin od poskytnutí služby ubytování
• každá další právní a fyzická osoba, která poskytuje službu stání v přístavu
nautického turizmu, pokud plavidlo zůstává déle než 6 hodin - během 12
hodin od příjezdu plavidla
• právní a fyzická osoba, která pronajímá plavidlo cizinci, když se plavidlo
přebírá na místě, kde se stání neplatí – do 12 hodin od převzetí plavidla
Cizinci, kteří přijíždějí zahraničními plavidly pro sport a zábavu a kteří jsou na nich
ubytováni, jsou povinni přihlásit bydliště policejní stanici oprávněné ke kontrole
přejezdu státní hranice v přístavu, kde se vykonává hraniční kontrola při vjezdu
do Chorvatské republiky.

Všichni jachtaři jsou povinní ověřit si svoji přihlášku
pobytu v Chorvatské republice, anebo uvedenou
vykonat sami.

Pobyt: Cizím občanům, kteří pro vstup do Chorvatské republiky nepotřebují
vízum, je legální pobyt povolen max. 90 dnů v období 6 měsíců, počítajíc ode
dne prvního příjezdu. Pro pobyt delší než 90 dnů je zapotřebí mít Povolení
pro dočasný pobyt, které se může obdržet na základě splnění předepsaných
podmínek ze Zákona o cizincích. Žádost k Povolení dočasného pobytu se podává
diplomatickému úřadu nebo konzulárnímu úřadu Chorvatské republiky.


PLAVBA V CHORVATSKE REPUBLICE
Velitel plavidla, které do Chorvatska přijíždí po moři, je povinen nejkratší cestou
vplout do nejbližšího přístavu otevřeného pro mezinárodní dopravu k provedení
hraniční kontroly, obstarání nálepky a ověření seznamu posádky a cestujících
na kapitanátu nebo jeho pobočce.
Velitel plavidla, které je do Chorvatska dovezeno po pevnině nebo je ponecháno
pod dohledem v přístavu, či na jiném povoleném místě v Chorvatsku, je povinen
před začátkem plavby obstarat nálepku a ověřit seznam osob na kapitanátu
nebo jeho pobočce.
Nálepku musí mít plavidlo, jehož délka je 3 m nebo větší, jakož i plavidlo délky
menší než 3 m, jestli je celková síla jeho pohonného zařízení 5 kW nebo větší.
Nálepku nemusí mít plavidla na vesla bez ohledu na svoji délku (např. kajak,
sandolina, šlapadlo a pod.).
Nálepku nemusí mít plavidlo, dokud se nachází v úschově v přístavu nebo na
jiném povoleném místě v Chorvatské republice.
Pomocné čluny stejně jako jet-ski, podléhají stejným předpisům.
Plavidlo musí být na viditelném místě označeno nálepkou a platnost nálepky je
rok ode dne vydání.
Ústřižek nálepky se musí zalepit na seznam osob.

Na plavidle, které se plaví v Chorvatské republice, musí být následující originální
doklady:
• nálepka
• ověřený seznam posádky a cestujících
• ověřený seznam osob, které mohou pobývat na plavidle (pro plavidla, na
kterých se bude měnit posádka během plavby v Chorvatsku, pro plavidla, která
přijíždějí po pevnině a pro plavidla, která zůstávají v Chorvatsku přes zimu)
• důkaz, že plavidlo je způsobilé k plavbě
• důkaz, že osoba, která velí plavidlu, je schopna řídit plavidlo
• důkaz o pojištění odpovědnosti za škodu, způsobenou třetím osobám.
• důkaz o vlastnictví nebo zplnomocnění k používání plavidla vydané majitelem.
• námořní informační mapa
Obstaráním nálepky uhrazujete následující poplatky:
• poplatek za bezpečnost plavby
• poplatek za využívání objektů pro bezpečnost plavby (osvětlení majáky)
• poplatek za námořní informační mapu
• správní poplatek

"zdroj : Libor
Pro úplnost doplňuji ověřenou informaci (vlastní), že pojištění, tzv. modrou kartu, je nutné mít až od výkonu motoru 15kW včetně.
Takže malé čluny a menší plachetnice s motorem pod touto hranicí tento doklad nepotřebují. To jsem dříve nevěděl a první roky platil zbytečně."

UPOZORNĚNI
Plavidlem se nesmí v Chorvatsku převážet cestující za poplatek, nebo vykonávat
hospodářská činnost.

Pro plavidla, která provádějí kabotáž (převoz věcí a cestujících mezi chorvatskými
přístavy) bez povolení příslušného ministerstva námořnictví, jsou předem určené
pokuty a ochranné opatření k zabavení plavidla.

VYPLOUVANI PLAVIDEL Z CHORVATSKE REPUBLIKY
Velitel plavidla je povinen před vyplutím z Chorvatské republiky:
• podrobit se celní prohlídce v jednom z přístavů otevřených pro mezinárodní
dopravu
• ověřit seznam posádky a cestujících v přistavním kapitanátu nebo pobočce
přistavního kapitanátu.
Po vykonání povinnosti je velitel plavidla povinnen nejkratší cestou opustit vnitřní
mořské vody a teritoriální moře Chorvatské republiky.

Poplatky (2008):
Výše poplatku za bezpečnost plavby při obstarání nálepky závisí na délce plavidla
a činí:

Za plavidla:
Do 3 m délky a síle motoru
přes 5 KW 140 Kn
3 – 4 m délky 210 Kn
4 – 5 m délky 280 Kn
5 – 6 m délky 350 Kn
6 – 7 m délky 525 Kn
7 – 8 m délky 630 Kn
8 – 9 m délky 735 Kn
9 – 10 m délky 840 Kn
10 – 11 m délky 945 Kn
11 – 12 m délky 1050 Kn

Za jachty:
12 – 15 m délky 1225 Kn
15 – 20 m délky 1400 Kn
20 – 30 m délky 1575 Kn
nad 30 m délky 1750 Kn

Uvedené částky se snižují o 10% za každou po sobě následující nálepku
nejvýše však o 50% z výše poplatku.
Po uplynutí platnosti nálepky, s cílem uskutečnění nároku na slevu, je nutné ji
obstarat do konce kalendářního roku, ve kterém vypršela lhůta. Následující
nálepka se může obstarat předem (v kalendářním roce, kdy jí končí platnost) s
tím, že začne platit po skončení platnosti předcházející nálepky (viněty).

Poplatek za světelnou signalizaci činí 20 kn/m délky pro zahraniční plavidla
a 40 kn/m délky pro zahraniční jachty. Zaplacený poplatek za světelnou
signalizaci platí rovněž na období jednoho roku.

Správní poplatek je 40 kn.

Poplatek za námořní informační mapu – dle ceníku Chorvatského
hydrografického institutu je 20 kn.


SEZNAM POSADKY A CESTUJICICH
Seznam posádky a cestujících zahrnuje posádku a cestující na plavidle, musí ho
mít všechna plavidla, která do Chorvatska připlouvají po moři a potvrzuje ho
kapitanát nebo jeho pobočka podpisem a razítkem.
Pokud velitel plavidla nemá v úmyslu během pobytu v chorvatském moři a období
platnosti nálepky měnit posádku, nemusí se dále přihlašovat na kapitanátu
nebo jeho pobočce.
Plavidla, která nemají možnost delšího pobytu (plavidla bez lůžek), nemusí mít
popis posádky a cestujících.
Osoba, která řídí plavidlo, může v Chorvatsku vylodit posádku nebo cestující
s níž připlula ze zahraničí a nalodit nové členy posádky nebo cestující, ale
tehdy je povinnen tyto buď vylodit mimo Chorvatskou republiku nebo vyhotovit
Seznam osob. Všechny změny Seznamu posádky i cestujících musí být přihlášené
na kapitanátu/jeho pobočce a jimi potvrzené.
Plavidla, která přijíždí po souši nebo zůstávají v Chorvatsku v úschově přes zimu a
nemají podmínky pro delší pobyt osob na plavidle (plavidla bez lůžek), nemusí
mít seznam posádky a cestujících.


SEZNAM OSOB
Seznam osob musí mít všechna plavidla, která přijíždějí po souši, nebo v Chorvatsku
zůstávají přes zimu. Velitel plavidla, které do Chorvatska přijíždí mořskou
cestou, je povinnen obstarat Seznam osob v přístavním kapitanátu/pobočce
v případě, že tyto osoby nalodí a vylodí v chorvatských přístavech. Seznam
osob lze obstarat zároveň s obstaráváním nálepky (viněty) nebo dodatečně při
naloďování nových osob na plavidlo, nejpozději před vyplutím plavidla z přístavu.
Pokud se na Seznam osob nové osoby přidávají sukcesivně, je nutné ho ověřit
při každé změně na kapitanátu/pobočce. Celkový počet osob uvedených na
seznamu nemůže být větší od dvojnásobné kapacity navýšené o 30% jednotkové
kapacity plavidla. Kapacita plavidla se určuje v souladu s doklady plavidla,
vydanými od pověřených institucí země původu, a pokud v dokladech plavidla
nejsou údaje o kapacitě, bude vypočítána v souladu se Směrnicemi pro čluny a
jachty a Technickými pravidly pro statutární certifikaci člunů a jachet.
Seznam osob se potvrzuje ústřižkem nálepky.
Počet výměn osob uvedených na seznamu je neomezený. Do seznamu osob se
nezapisují osoby, které pobývají na plavidle během jeho pobytu v přístavu nebo
na kotvišti. Do seznamu osob se nezapisují osoby mladší 12 let a nezapočítávají
se do maximálního počtu osob.
Pro pomocné čluny, kter é jsou součástí matiční jachty nebo plavidla (tzv.
„tendry“), se nevyhotovuje zvláštní Seznam osob ale kopíruje se Seznam osob
matičního plavidla anebo jachty.


Denni pobytova taxa
Denní výše pobytové taxy závisí na místě pobytu a na období, v němž se
uskutečňuje pobyt v určitém místě a je stanovena za osobu a noc. Všechna místa
a města v Chorvatské republice jsou zařazena do čtyř cenových pásem - A, B, C
a D. V městech a místech, která spadají do kategorie A, činí denní pobytová taxa
7,00 kun v hlavní sezóně, 5,50 kun v předsezóně a posezóně a 4,50 kuny v
mimosezóně. Ve všech městech a místech kategorie B činí denní pobytová taxa
6,00 kun v hlavní sezóně, 4,50 kuny v předsezóně a posezóně a 3,50 kuny v
mimosezóně. V městech a místech kategorie C činí pobytová taxa 5,00 kun v
hlavní sezóně, 3,50 kuny v předsezóně a posezóně a 2,50 kuny v mimosezóně.
V městech a místech kategorie D a ostatních nezačleněných místech činí
pobytová taxa 4,00 kuny v hlavní sezóně, 2,50 kuny v předsezóně a posezóně
a 2,00 kuny v mimosezóně. Časová období délky hlavní sezóny, předsezóny a
posezóny se liší podle žup.


Paušal pobytove taxy
Majitelé ročního nebo víceletého stání v chorvatských marinách jsou povinni platit
paušál pobytové taxy. Tento paušál pobytové taxy představuje částku 400,00
kun ročně. Paušál se platí jednorázově a vztahuje se na všechny pobyty majitele
plavidla a jeho hostů v mateřské marině bez ohledu na délku pobytu. Paušál
jsou povinny platit všechny osoby, které uzavřely Smlouvu o ročním stání. Při
příležitosti každého příjezdu do mariny, majitel nebo uživatel plavidla a jeho
hosté jsou povinni ohlásit příjezd na recepci mariny. Při pobytu mimo matiční
marinu, s níž je uzavřena Smlouva o ročním stání, jsou majitelé plavidla, jakož i
všechny osoby, které se nacházejí na plavidle povinni platit za každý den pobytu
v jiné marině nebo nautickém centru, přístavu pro nautickou turistiku, kotvišti,
turistickém přístavu anebo nějakém komerčním ubytovacím objektu na pevnině
příslušnou částku denní pobytové taxy.

Pobytova taxa pro osoby, ktere si pronajimaji plavidlo (charter-hoste)
Osoby, které využívají služeb přenocování na plavném objektu nautického turizmu
(uživatelé charteru), platí pobytovou taxu za každé uskutečněné přenocování a
to právní nebo fyzické osobě, s kterou uzavřeli smlouvu o pronájmu plavidla
Informace: www.mint.hr


ZAPIS PLAVIDEL A JACHET DO CHORVATSKEHO
REJSTŘIKU PLAVIDEL NEBO REGISTRU JACHET

(UŽIVANI CHORVATSKE VLAJKY
Podle chorvatského zákona se do rejstříku plavidel musí zapsat plavidlo delší než
2,5 m nebo plavidlo, jehož výkon pohonného motoru je větší než 5 kW. Zápis
plavidel a jachet je oprávněn provádět přístavní kapitanát nebo jeho pobočka.
Do chorvatského rejstříku plavidel a jachet může být zapsána loďka čili jachta,
která je úplně nebo částečně ve vlastnictví cizího státního příslušníka nebo osoby
bez státní příslušnosti, která nemá stálé bydliště v Chorvatské republice, a to na
jejich žádost, pokud loďka čili jachta není zapsána v zahraničním rejstříku plavidel
a jachet a pokud převážně pobývá na moři v Chorvatské republice.
K zápisu plavidla do chorvatského rejstříku plavidel je třeba předložit následující
doklady:
• doklad o vlastnickém právu k plavidlu a spustnému zařízení (kupní smlouva,
faktura, celní prohlášení, osvědčení o stavbě lodi, smlouva o darovaní,
rozhodnutí o zdědění apod.)
• doklad, kterým se prokazuje brutto nosnost, když je to předepsané
Technickými pravidly a nosnost plavidla pro plavidla k hospodářským účelům
• důkaz o registraci k vykonávání hospodářské činnosti, pokud jde o plavidlo
pro hospodářské účely (např. plavidla používaná k charterové činnosti), kopie
povinné pojistné smlouvy, pokud je výkon motoru plavidla vyšší než 15 kW,
• potvrzení o vyškrtnutí plavidla ze zahraničního rejstříku, pokud se plavidlo
převádí ze zahraničního rejstříku do chorvatského rejstříku,
• doklad o zaplacení předepsaných celních a daňových poplatků
• doklad o zaplacení poplatku za zápis do chorvatského rejstřiku plavidel
• doklad o způsobilosti plavidla k plavbě (zápis o prohlídce, osvědčení o stavbě
vystavené příslušným úřadem nebo Deklarace o shodě vydaná v souladu s
Nařízením EU 94/25 EC, pokud je loď vyrobena mimo Chorvatskou republiku
a pod.).
K zápisu jachet je třeba dodatečně předložit i příslušné doklady, a může se
vykonat pouze v přístavních kapitanátech.
Doklady se musí předložit v originálech (kopii originálu může vykonat i služební
osoba kapitanátu nebo pobočky).
Po zapsání plavidla se vydává odpovídající povolení k plavbě člunu/zápisní listina
pro jachty, které musí být na plavidle i s platnou pojistní smlouvou během celé
plavby.
Informace:Přistavni kapitanaty a jejich pobočky
www.mmpi.hr


ŘIZENI ČLUNU NEBO JACHTY
Cizí občan může řídit člun nebo jachtu chorvatské státní příslušnosti pokud je k
tomu způsobilý v souladu s předpisy Chorvatské republiky. Ministerstvo moře,
dopravy a infrastruktury uznává i zahraniční osvědčení o způsobilosti řízení
plavidla, vydaná oprávněnými orgány jeho země, v míře v níž jsou tato shodná
s podmínkami pro získání odpovídajících oprávnění podle chorvatských směrnic.
Ministerstvo zveřejní seznam zahraničních oprávnění, která se uznávají v
Chorvatské republice (informace: www.mmpi.hr).

Kategorie osvědčení/vysvědčení:
• vůdce člunu kategorie A
• vúdce člunu kategorie B (III. a IV.)
• vůdce člunu kategorie C
• velitel jachty kategorie A (jachta do 100 BT)
• velitel jachty kategorie B (jachta do 500 BT)

Plavidla, která se nezapisují do rejstříku, a která mají výkon pohonného motoru
stejný nebo nižší než 5 kW musí řídit osoba, která má osvědčení nejméně jako
vůdce člunu kategorie A.

Člun pro osobní potřeby délky do 7 metrů a výkonu pohonného motoru do15 kW
v oblasti plavby III.a, III.b, III.c a IV. musí řídit osoba, která má osvědčení vúdce
člunu kategorie A. Pokud člun pro osobní potřeby délky do 7 metrů má výkon
pohonného motoru větší než 15 kW, musí ho řídit osoba s osvědčením vůdce
člunu kategorie B, která musí mít nejméně 18 let.

Člun pro osobní potřeby, který pluje v oblasti I. a II. musí řídit osoba s osvědčením vůdce člunu kategorie C a mít
jednoho člena posádky s osvědčením vůdce člunu kategorie B.
Čluny pro osobní potřeby v oblasti plavby III. a IV., musí řídit osoba s osvědčením
vůdce člunu Kategorie B.

Plavidlem pro osobní potřeby na vesla může jezdit osoba starší než 12 let.
Právní nebo fyzická osoba, která pronajímá plavidlo nebo jachtu bez posádky, je
povinná před pronajmutím plavidla nebo jachty prověřit jestli pronajímatel vlastní
odpovídající doklad, čili osvědčení o způsobilosti.

Plavidla do 30 GT (brutto tonáže) v oblasti plavby III., III.a, III.b, III.c a IV, a
která se pronajímají bez posádky, jako i plavidla do 30 GT pro osobní potřeby,
může řídit osoba, která má osvědčení vůdce člunu kategorie B (co zahrnuje
i složenou zkoušku ovládání lodní radiostanice). Pokud, bez ohledu na účel,
plavidlo do 30 GT pluje v oblasti plavby I a II, musí mít velitele s osvědčením pro
vůdce člunu C.

Jachta od 30 GT do 100 GT bez ohledu na účel a oblast plavby, musí mít velitele
s osvědčením velitele jachty kategorie A a jednoho člena posádky s osvědčením
vůdce člunu kategorie B.

Jachta od 100 GT do 500 GT nezávisle na oblasti plavby, musí mít velitele
s osvědčením pro velitele jachty kategorie B, (s doplňkovými, zákonem
předepsanými vysvědčeními), jednoho člena posádky s osvědčením o způsobilosti
člena posádky, který je součástí plavební stráže ve strojovně a jednoho člena
posádky s osvědčením způsobilosti pro základní bezpečnost na lodi.

" Zdroj : Libor
Osvědčení, že je osoba která řídí plavidlo způsobilá k řízení plavidla.
Osvědčení musí být v souladu s národními předpisy státu vlajku pod níž loď kterou pluje, jinými národními předpisy nebo s nařízeními Směrnic o člunech a jachtách. Cizí osoby, které dle národních předpisů státu, pod jehož vlajkou loď pluje nemusí být způsobilé k řízení plavidla, musí získat odpovídající osvědčení nebo průkaz způsobilostí v souladu s předpisy Chorvatské republiky nejpozději do 01. ledna 2006. "

"Zdroj : Libor
Aktuální informace!!!
Námořní úřad České republiky vydal 4. března 2009 informaci, že na základě posledních úprav chorvatského zákona o malých plavidlech a jachtách (Pravilnik o brodicama i jahtama) vydalo chorvatské Ministerstvo moře, dopravy a infrastruktury seznam uznávaných zahraničních průkazů způsobilosti k vedení malých plavidel a jachet. Mezi oficiálně uznávané v Chorvatsku patří také čs. průkazy vydávané v souladu s platnou čs. legislativou, tj. průkazy způsobilosti vydávané Námořním úřadem na základě zákona č. 61/2000 Sb. tedy velitel jachty kategorie A, B, C, dále velitel rekreační jachty, a průkazy vydávané Státní plavební správou na základě Rezolucí EHK č. 40 a 14 – tj. Mezinárodní průkaz vůdce malého plavidla. Přehled najdete na stránkách Ministerstva moře, dopravy a infrastruktury Chorvatské republiky v části Nautika: Priznata ovlaštenja za voditelje jahte i brodica;
http://www.mmpi.hr/default.aspx?id=474
na konci první strany a pokračování na 2. straně:
http://www.mmpi.hr/UserDocsImages/5.5.TABLICA%20(2).pdfOblast plavby

I Mezinárodní plavba po všech mořích a vodách, které jsou zpřístupněné z moře

II Mezinárodní plavba Jadranským mořem

III Plavba vnitřními mořskými vodami, vodami, které jsou zpřístupněné z

moře a teritoriálním mořem Chorvatska a pro rybářské čluny delší než
7 m i ekologicko-rybolovným pásmem Chorvatska (ZERP)

III.a – do 6 M od pobřeží pevniny nebo ostrova
III.b – do 3 M od pobřeží pevniny nebo ostrova
III.c – do 1 M od pobřeží pevniny nebo ostrova

IV Plavba přístavy, zálivy, řekami chovatského jaderského povodí do plovné hranice z mořské strany a Prokljanským jezerem


Pokud shodně s národními předpisy země, pod jejíž je plavidlo vlajkou, osoba,
která velí plavidlu nemusí být způsobilá k jeho řízení, ale je povinna si obstarat
odpovídající osvědčení nebo vysvědčení o způsobilosti v souladu s předpisy
Chorvatské republiky.
Pro všechny informace s tím spojené doporučujeme, abyste se včas obrátili na
příslušný kapitanát/lodní úřad (popřípadě se poradili s charterovou společností,
pokud se jedná o pronájmu plavidla).

Pro vyuku jachtářů je k dispozici nasledující agentůra:
AdriaMare Consulto d.o.o. - Maritime Training Center
Draga 1, HR-22000 Šibenik
Tel.: +385 /0/22 201 170,
Fax: +385 /0/ 22 201 165
Obala Kneza Trpimira bb, HR-23000 Zadar
Tel: +385 /0/23 334 974,
Fax:+385 /0/23 334174
e-mail: trainingzd@adriamare.net;
training@adriamare.net
www.adriamare.netDŮLEŽITE NAMOŘNI DOPRAVNI PŘEDPISY V
CHORVATSKU

Dohled na dodržování pořádku v přístavech a všech ostatních částech vnitřních
mořských vod a teritoriálního moře Chorvatské republiky provádějí pověření
zaměstnanci Ministerstva moře, dopravy a infrastruktury a přístavních kapitanátů.
Lodě, čluny a jachty jsou povinny při příjezdu a odjezdu z přístavu plout v
místech, kde je označena snížená rychlost, podél míst, kde se provádějí pobřežní
nebo podmořské práce, nebo označených jako potápěčská lokalita, nejnižší
možnou rychlostí, aby vlny vznikající při plavbě nezpůsobily škodu.
Sportovní a jiné aktivity se mohou na plavební cestě provozovat jen se souhlasem
kapitanátu.

Lodě, jachty a čluny se při plavbě nesmějí přibližovat k pobřeží:
• lodě na vzdálenost menší než 300 m
• jachty na vzdálenost menší než 150 m
• motorové čluny a plachetnice na vzdálenost menší než 50 m

Lodě, čluny a jachty mohou výjimečně plout i v menší vzdálenosti od pobřeží v
případě vplouvání do přístavu a na kotviště, nebo přistávání k pobřeží, pokud
to vyžaduje konfigurace plavební cesty, ale jsou přitom povinny snížit rychlost v
takové míře, aby se mohly snadno a rychle zastavit nebo otočit.
Čluny na vesla, surfy, kanoe, kajaky, gondoly, šlapadla apod. smějí plout i ve
vzdálenosti menší než 50 m od břehu.¨

Ve vodním prostoru u pláží musejí jachty a čluny plout ve vzdálenosti větší než
50 m od ohrady upravené pláže nebo 150 m od břehu přírodní pláže.
Glisery a čluny na tryskový pohon (vodní skútry, jet ski, vznášedla apod.)
mohou plout jen ve vzdálenosti větší než 300 m od pobřeží a to v prostoru, ve
kterém to není zakázáné.

Průjezd gliserů a člunů na tryskový pohon (vodní skútry, jet ski, vznášedla
apod.) do oblastí v nichž jejich jízda není zakázaná, mohou proplouvat nejnižší
možnou rychlosti.

Pokud se jízdou rychlými čluny vykonává hospodářská činnost, glisery a ostatní
zmíněná plavidla na tryskový pohon musí projíždět pouze vyznačenými průjezdy.

Na gliseru, který táhne lyžaře, parašutistu nebo osobu na vzdušném gumovém
polštáři apod., na moři nebo nad mořem, musí být kromě nejmenšího počtu
zákonem předepsaných členů posádky, ještě jedna osoba, která dohlíží na lyžaře,
parašuristu nebo jiné osoby a dává jim rady.
Přístavní kapitanát určuje oblasti, ve kterých je gliserům a člunům na tryskový
pohon zakázáno jezdit.

V přístavech, bez souhlasu kapitanátu, není povolené koupání, potápění, jízda
gliserem, surfování, vodní lyžování a jeho výuka.
Není povolena jízda na surfu v oblasti vjezdu do přístavů, v úzkých plavebních
průjezdech, ve kterých se odvíjí plavba člunů a lodí a u upravených pláží.
Koupání a plavání mimo ohrazený mořský prostor upravené pláže není povolené.
Koupání a plavání ve vzdálenosti větší než 100 m od pobřeží přírodní pláže není
povolené.

Bez souhlasu kapitanátu není povolené koupání a plavání na plavebních trasách,
a v úzkých průjezdech a kanálech, ve kterých probíhá plavba..
Oblast potápění musí být viditelně označená, a to postavením plaváku v
prostředku oblasti potápění, oranžové nebo červené barvy, průměru 30 cm
nebo vysoko vztyčenou potápěčskou vlajkou na plavidle, z kterého se provádí
potápění.

Zakázané oblasti pro potápění jsou uvedené ve zvláštní části této brožurky.
Zakázáno je jakýmkoliv způsobem z námořních objektů (lodě, jachty a člunu)
(radiostanicí, vizuálně nebo zvukově) dávat falešné signály a vzkazy o
nebezpečí, naléhavosti a bezpečnosti, ani falešné identifikační znaky.
Plavidla, která se nezapisují do rejstříku (např. kajak, kanoe, gondola, šlapadla,
surf a jiné) se nesmí vzdalovat od pobřeží pevniny nebo ostrova víc než
500 metrů.

Plavidlem stejné délky nebo délky menší než 2,5 metrů, se mohou zároveň
převážet maximálně dvě osoby.
Nedodržování dopravních předpisů je trestné.
Informace o prodeji namořnich map a publikaci:
Hrvatski hidrografski institut (Chorvatský hydrografický institut) Split, e-mail:
office@hhi.hr; www.hhi.hrPRONAJEM PLAVIDLA (CHARTER)
V Chorvatsku jsou četné společnosti, které jsou registrovány k pronajímání
plavidel. Téměř ve všech marinách na chorvatském pobřeží se nabízí pronájem
různých typů plachetnic a motorových jachet. Charterové společnosti mají ve své
nabídce moderní a dobře vybavená plavidla a četné doplňkové služby.
Z doplňkových služeb se hlavně nabízí:
• možnost denního víkend-nájmu, nebo one-way charteru
• pronájem doplňkového vybavení (přívěsný motor, spinakr aj.)
• služby skippera a stevarda, cattering, rybolov, potápění, škola plachtění, team
building plachtění...
• možnost obstarání zásob potravin
• dodatečné pojištění (pojištění kauce nebo případného storna)
V období před sezonou a v posezoně jsou ceny zpravidla nižší, menší ruch,
příjemná teplota a příznívý vítr pro plachtění.
Zpravidla se dodatečně platí závěrečné čištění plavidla a téměř všechny
společnosti žádají složení depozita (kauce), které se vrací po návratu plavidla
na základnu v řádném stavu. Složení depozitu se vyžaduje i v případě když se
plavidlo pronajímá spolu se skipperem.
Plavidlo je pojištěné proti škodám vůči třetí osobě (povinné ručení) a kasko pro
rizika v přihlášené hodnotě plavidla k pojistce. Pokud se v průběhu plavby stane
nehoda, je zapotřebí ihned kontaktovat vedoucího základny. Plavidlo je pojištěné
v Chorvatské republice a může se plavit jenom v chorvatských teritoriálních
vodách.
Ceny týdenního pronájmu se liší podle typu a velikosti plavidla a dodatečně
nabídnutých služeb.
Charterové společnosti nabízejí hlavně následující slevy:
• na pronájem na větší počet týdnů
• opakovaný pronájem (tzv. stálý host)
• na předčasný booking (zpravidla od konce ledna běžného roku)
• trhovou slevu
Ceny pronájmu se vztahují na týdenní pronájem plavidla a platí se předem.
Za převzetí/předání plavidla odpovídá vedoucí základny. Obvykle se plavidla
přebírají v sobotu v 18.00 hod. a vracejí se v sobotu do 09.00 hod.
Při předávání plavidla nájemci jej vedoucí základny seznámí s plavidlem a
lodními doklady a současně provede kontrolu vybavení podle seznamu inventáře.
Nádrže na pohonné hmoty a vodu mají být zpravidla plné jak při převzetí, tak i
při vrácení. Do standardního vybavení plavidel a katamaránů patří:
Roll hlavní plachta nebo full-batten hlavní plachta, roll-genua, elektrický naviják
kotvy, teplá voda, CD-player nebo rádio-přehrávač, autopilot, bimini, GPS, sprcha
v kokpitu, stůl v kokpitu, pomocný motor, plachty, polštáře a přikrývky.
Standardní vybavení pro motorové lodě: elektrický naviják kotvy, tachometr,
hloubkoměr, VHF, CD-player, sprcha v kokpitu, teplá voda, pomocný člun,
pomocný motor, plachty, polštáře a přikrývky
Nájemce je po potvrzení rezervace plavidla povinen dodat seznam posádky
a uvést jméno skippera a předložit k nahlédnutí průkaz způsobilosti k řízení
plavidla a potvrzení o složené radiofonní zkoušce.
Všechny dotazy spojené s odpovídajícími doklady o způsobilosti (osvědčení,
vysvědčení) včas konzultujte s charterovou společností.
V případě poruchy nebo vzniku škody na plavidle nebo lodní výbavě je nájemce
povinnen ihned uvědomit vedoucího základny.
Všechny společnosti, které mají registraci pro poskytování charterových služeb,
jsou členy Uskupení pronajimatelů ubytovacích služeb na plavidlech - charter
při Chorvatské hospodářské komoře, podrobnější informace je možno získat na
adrese:
Hrvatska gospodarska komora
Udruženje pružatelja usluga smještaja na plovilima - charter
Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb, p.p. 630
tel: 385 /0/1 4561-660, 01/45 61 570
fax: 385 /0/1 4828-499
e-mail: turizam@hgk.hr
web: www.hgk.hr


SPORTOVNI
A REKREAČNI
RYBOLOV NA MOŘI

Sportovní a rekreační rybolov je regulován Zákonem o sportovním a rekreačním
rybolovu na moři.
Povolení pro sportovní rybolov na moři lze zakoupit ve všech sportovních
klubech a sdruženích na jadranském pobřeží. Povolení k rekreačnímu rybolovu
mohou prodávat právnické i fyzické osoby oprávněné ministrem zemědělství,
lesního a vodního hospodářství a které na základě oprávnění uzavřou smlouvu s
Ministerstvem o prodeji povolení.
Podvodní rybolov se může provozovat výlučně s povolením ke sportovnímu
rybolovu na moři. Lov na tuňáky (Thunnus Thynnus), mečouny (Tetrapturus
belone) se může provozovat se zvláštním povolením k tomuto rybolovu.
Podle délky platnosti jsou povolení k provozování sportovního nebo rekreačního
rybolovu na moři:
1. - na jeden (1) den;
2. - na tři (3) dny;
3. - na sedm (7) dní;
4. - na třicet (30) dní
5. - povolení na běžný kalendářní rok (roční povolení), které mohou vlastnit
výlučně občané Chorvatska nebo cizinci s pobytem v CHR.
Všechny podrobnější informace najdete na následujících webových stránkách:
www.hssm.hr (stránka Chorvatského svazu pro sportovní rybolov na moři)


ZPRAVY O POČASI
INTERNETOVE STRANKY: http://meteo.hr
Předpověď v chorvatštině, angličtině, italštině a němčině
Téměř ve všech marinách na recepci (+24+96 hodin) a přístavních kapitanátech (+24+48 hodin)
UTC: +1h během zimního času, +2h během letního času

Zpravy o počasi a radiova hlašeni

POBŘEŽNÍ RADIOSTANICE Nepřetržitě na kanálech Meteorologická předpověď a rádiová hlášení
Kanál Čas vysílání UTC*
RIJEKA - RADIO
(9AR) 04, 16, 20, 24, 81 04, 20, 24, 81 05:35 14:35 19:35
chorvatsky, anglicky
SPLIT – RADIO
(9AS) A 07, 16, 21, 23, 28, 81 07, 21, 23, 28, 81 05:45 12:45 19:45
chorvatsky, anglicky
NAVTEX (Q) B 518 kHz 02:40 06:40 10:40 14:40 18:40 22:40
(NAVTEX – anglicky)
DUBROVNIK – RADIO
(9AD) 04, 07, 16, 85 04, 07, 85 06:25 13:20 21:20
chorvatsky, anglic

Zpravy o počasi přistavnich kapitanatů
Příslušné Ministerstvo moře nepřeržitě vysílá meteorologické zprávy v chorvatštině, angličtině, němčině a italštině podle této tabulky:

Přistavni kapitanat VHF kanal Pokryti VHF
PULA 73 Severní Jadran - W pobřeží Istrie
RIJEKA 69 Severní Jadran - část E
ŠIBENIK 73 Střední Jadran - část E
SPLIT 67 Střední Jadran - část E
DUBROVNIK 73 Jižní Jadran - část E


ČERPACI STANICE PRO JACHTAŘE
ČERPACI STANICE Hloubka (m) Tel. ++385 Pracovni
doba
UMAG, marina 3 (0)52 743 419 6-22
NOVIGRAD, marina 4,5 (0)52 726 425 7-22
POREČ, pobřeží 2,5 (0)52 452 671 6-22
VRSAR, pobřeží 3 (0)52 441 170 7-22
ROVINJ, pobřeží 7 (0)52 813 500 7-21
PULA, pobřeží 4,8 (0)52 223 935 7-21
PULA, marina Veruda 2,5 (0)52 223 967 7-21
OPATIJA, Lido, přístav 4 (0)51 271 327 7-22
CRIKVENICA, přístav 3 (0)51 781 004 7-21
NOVI VINODOLSKI, přístav 3 (0)51 244 018 6-22
CRES, marina 5 (0)51 571 334 7-21
KRK, přístav 2,2-3,5 (0)51 221 130 6-22
RAB, přístav 2,5 (0)51 724 142 0-24
MALI LOŠINJ, přístav 7 (0)51 232 141 6-22
MALI LOŠINJ, Privlaka, přístav 8,5 - 9 (0)51 520 920 6-24
NEREZINE (Lošinj) 2,5 – 2,8 (0)51 237 444 6-24
NOVALJA(Pag), přístav 1,5 (0)53 662 263 6-22
ZADAR-Voštarnica, marina 2,5 (0)23 235 962 6-22
PREKO (Ugljan),
u trajektního přístavu 2-2,7 (0)23 286 214 6-24
ZAGLAV (Dugi otok) 6 (0)23 377 234 7-22
SUKOŠAN, marina 7 (0)23 394 200 6.30-
21.30
BIOGRAD, u trajektního přístavu 2,3-3,3 (0)23 383 961 6-22
ČERPACI STANICE Hloubka (m) Tel. ++385 Pracovni
doba
MURTER, Hramina 2,2 (0)22 434 499 6-22
JEZERA, marina 2,5 (0)22 439 299 8-20
TRIBUNJ, marina 3,5-4 (0)22 446 329 8-20
VODICE, marina 3,3 (0)22 444 205 8-20
ŠIBENIK, pobřeží 7 (0)22 213 868 6-22
TROGIR, marina 3 (0)21 885 458 8-20
ROGAČ (Šolta), přístavní pobřeží 4,5 (0)21 654 180 7-21
SPLIT, městský přístav 3,5-4 (0)21 399 484 6-22
VIS (Vis), přístavní pobřeží 2,5 (0)21 711 176 7-21
MILNA (Brač), marina 3 (0)21 636 340 7-22
SUMARTIN (Brač), zátoka Radonja 4 (0)21 622 250 7-21.30
HVAR (Hvar), Križna luka 1,8 (0)21 741 060 7-21
BOL (Brač), přístavní pobřeží 3,5 – 4 (0)21 635 119 7-21
VRBOSKA (Hvar),marina 2 (0)21 717 938 8-20
VELA LUKA (Korčula),
přístav 3 – 3,5 (0)20 812 910 6-22
MAKARSKA, přístav 5 (0)21 612 660 7-21
UBLI (Lastovo), přístav 1,1 – 2,1 (0)20 805 034 7-21
KORČULA (Korčula), východní
přístav 3,5 (0)20 711 017 6-22
PLOČE, přístav 8 (0)20 679 579 6-22
SOBRA (Mljet) 5,5 (0)20 746 233 8-20
DUBROVNIK- Komolac, marina 4 (0)20 454 142 8-20
DUBROVNIK, přístavište Orsan 3,7 – 4,9 (0)20 438 538 7-21


DULEŽITA TELEFONNI ČISLA
A INFORMACE
Mezinárodní volací číslo do Chorvatska: +385
Záchranná služba: 94
Hasiči: 93
Policie: 92
Jednotné číslo pro všechny naléhavé situace: 112
Národní středisko pro pátrání a záchranu na moři: 9155....JIŽ NEPLATÍ, NOVÉ....195
Všeobecné informace: 981
Informace o místních a meziměstských telefonních číslech: 988
Informace o mezinárodních telefonních číslech: 902
Předpověď počasí a situace na silnicích: 060 520 520
Pomoc na silnici: 987 (pokud voláte ze zahraničí nebo z mobilního telefonu,
volte +385 1 987)
Chorvatský autoklub (HAK): 01 4640 800; www.hak.hr; e-mail: info@hak.hr
Informace o cenách benzinu a seznam plynových čerpacích stanic:
www.ina.hr; www.omv.hr; www.tifon.hr; www.hak.hr
Informace o prodeji námořních map a publikací: Hrvatski hidrografski institut
Split, e-mail: offi ce@hhi.hr; www.hhi.hr

Mobilni sitě v Chorvatsku
V Chorvatsku existují 4 komerční bezdrátové telefonní sítě: T-Mobile, VIPnet,TELE
2 a tomato
Informace:
• T-Mobile; www.t-mobile.hr; +385 98 1555 Touristinfo (Informace pro cizince)
• VIPnet; www.vipnet.hr; +385 91 7799 Vip tourist info
• TELE 2 www.tele2.hr, +385 95 1000 444 Služba pro uživatele
• tomato; www.tomato.com.hr, 092 99 33 Služba pro uživatele
V případě problémů s připojením k chorvatské síti GSM je třeba kontaktovat
službu pro uživatele svého mateřského mobilního operátora.
Pokrytí signálem v oblasti celého Chorvatska je dobré, možné jsou jenom
částečné krátkodobé ztráty signálu v jednotlivých lokalitách


Cizojazyčne rozhlasove vysilani v turisticke sezoně
Chorvatský rozhlas emituje na několika programech cizojazyčná vysílání pro
turisty v Chorvatsku. Na 1. programu Chorvatského rozhlasu je každý den ve
20.05 vysílání v angličtině v délce 10 minut.
V létě na druhém programu Chorvatského rozhlasu (98,5 Mhz severozápadní
Chorvatsko a dubrovnické přímoří, 105,3 Mhz Istrie, 96,1 Split, 98,9 makarské
přímoří, 93,3 Gorski kotar), při pravidelných zprávách v chorvatském jazyce se
každou celou hodinu od 8,00 do 21,00 vysílají zprávy v angličtině, němčině,
italštině a češtině a Chorvatský autoklub HAK informuje o stavu na silnicích v
angličtině a němčině.

Během letní sezony v každou celou hodinu se rovněž na 2. programu
Chorvatského rozhlasu vysílají střídavě zprávy a informace o situaci na silnicích
přímo ze studií: Třetího programu Rakouského rozhlasu, italského RAI Uno,
britského Virgin radia, Rozhlasu Praha a mezinárodního programu
Chorvatského rozhlasu – Glas Hrvatske.
Během letní sezony novináři Pražského rozhlasu informuji jednou denně české
turisty prostřednictvím regionálních rozhlasových stanic : Radio Splita, Radio
Dubrovniku, a Radio Rijeky.


Ochrana životniho prostředi
Ochrana biologické rozmanitosti je v souladu s platnými předpisy EU.
Kvalita vody ke koupání na chorvatském Jadranu je velmi vysoká a odpovídá
kritériím EU.
V případě znečištění moře nebo okolí, prosíme podejte zprávu Národnímu
středisku pro pátrání a záchranu na moři na 9155 (bezplatné telefonní číslo),
nebo Centru 112
Pro další informace o životním prostředí kontaktujte Ministerstvo pro ochranu
životního prostředí, urbanistiky a stavitelství, Správu pro ochranu životního
prostředí Tel.: +385 1 3782 111, e-mail: zastita_okolisa@mzopu.kr,
www.mzopu.hr.


Ochrana mořskeho prostředi
Je zakázané do moře na mořské pobřeží házet, odkládat nebo vypouštět olejové
tekutiny, fekálie a plastický, kovový, skleněný a ostatní pevný odpad, který
znečisťuje prostředí.
Zakázané je poškozování, ničení, vynášení a krádež častí archeologických
nálezišť a historických rozvalin.
Pro chráněné mořské oblasti (národní parky a chráněné krajinné oblasti) platí
zvláštní předpisy vázané za pořádek a chování.


Ochrana před požary:
Prověřte, zda jste podnikli všechna opatření k zabránění požáru!
• Nezakládejte oheň!
• Neodhazujte nedopalky nebo zápalné předměty volně do okolní přírody!
• Zjistíte-li požár, prosíme vás, abyste podali zprávu ostatním osobám ve vašem
okolí; ihned ohlaste na telefonní číslo – 93 nebo 112; do příjezdu hasičů se
pokuste požár hasit tak, abyste neohrozili sebe nebo ostatní!
• Dodržujte značky o zákazu rozdělávání ohně!
• Dbejte na to, aby vaše zaparkované auto neblokovalo přístupové cesty a
hydranty požárním vozidlům!


PATRACI A ZACHRANNA SLUŽBA NA MOŘI
Pátrací a záchrannou službu řídí hlavní národní středisko pro pátrání a záchranu v Rijece, které zajišťuje 24 hodinovou pohotovostní službu na VHF kanálech 10 a 16 a
na telefonním čísle 9155 NOVÉ 195.
V případě nehody na moři, stejně jako nehod na pevnině, je možné volat Centrum 112 na telefon 112.

UDAJE PATRACI A ZACHRANNE SLUŽBY V CHORVATSKE REPUBLICE
Mořská oblast plavby A1
MRCC RIJEKA
Tel. ++385 9155
Tel. ++385 (0)51 312 253, 312 255
Fax ++385 (0)51 312 254
VHF DSC MMSI: 002387010, 002387020
Inmarsat C (AOR-E) 423816510
e-mail: mrcc@pomorstvo.hr

MRSC PULA
Tel. ++385 (0)52 222 037
Fax ++385 (0)52 222 037
VHF DSC MMSI: 002383050
MRSC SENJ
Tel. ++385 (0)53 881 301
Fax ++385 (0)53 884 128
VHF DSC MMSI: 002383150

MRSC ZADAR
Tel. ++385 (0)23 254 880
Fax ++385 (0)23 254 876
VHF DSC MMSI: 002387400, 002387401

MRSC ŠIBENIK
Tel. ++385 (0)22 217 214
Fax ++385 (0)22 212 626
VHF DSC MMSI: 002387500, 002387501

MRSC SPLIT
Tel. ++385 (0)21 362 436
Fax ++385 (0)21 346 555
VHF DSC MMSI: 002387040, 002387030

MRSC PLOČE
Tel. ++385 (0)20 679 008
Fax ++385 (0)20 679 008
VHF DSC MMSI: 002383350

MRSC DUBROVNIK
Tel. ++385 (0)20 418 989
Fax ++385 (0)20 418 989
VHF DSC MMSI: 002387800, 002387801SEZNAM PŘISTAVNICH KAPITANATŮ A
JEJICH POBOČEK

Všechny přístavní kapitanáty a jejich
pobočky jsou dostupné na VHF
kanálech 10, 16, 70.
Pracovní doba přístavních kapitanátů
Pula, Rijeka, Zadar, Šibenik, Split a
Dubrovník je 0-24 h,
zatímco pobočky přístavních kapitanátů
mají stanovený letní a zimní řád
pracovní doby.

Přistavni kapitanat Pula
Tel./Fax: 052 222 037
Pobočky:
Umag Tel.: 052 741 662
Novigrad Tel.: 052 757 035
Poreč Tel.: 052 431 663
Rovinj Tel.: 052 811 132
Raša (Trget) Tel.: 052 875 127
Rabac Tel.: 052 872 085

Přistavni kapitanat Rijeka
Tel.: 051 214 031
Fax: 051 313 265
Pobočky:
Bakar Tel.: 051 761 214
Mošćenička Draga Tel.: 051 737 501
Opatija Tel.: 051 711 249
Kraljevica Tel.: 051 281 330
Crikvenica Tel.: 051 242 321
Novi Vinodolski Tel.: 051 244 345
Omišalj (Krk) Tel.: 051 842 053
Malinska (Krk) Tel.: 051 859 346
Krk (Krk) Tel.: 051 221 380
Punat (Krk) Tel.: 051 854 065
Baška (Krk) Tel.: 051 856 821
Šilo (Krk) Tel.: 051 852 110
Cres (Cres) Tel.: 051 571 111
Mali Lošinj (Lošinj) Tel.: 051 231 438
Susak (Susak) Tel.: 051 239 205
Rab (Rab) Tel.: 051 724 103
Přistavni kapitanat Senj

Tel.: 053 881 301
Fax: 053 884 128
Pobočky:
Sveti Juraj Tel.: 053 883 006
Jablanac Tel.: 053 887 049
Karlobag Tel.: 053 694 030
Novalja (Pag) Tel.: 053 661 301

Přistavni kapitanat Zadar
Tel.: 023 254 880
Fax: 023 250 235
Pobočky:
Pag (Pag) Tel.: 023 611 023
Starigrad-Paklenica Tel.: 023 369 262
Novigrad Tel.: 023 375 060
Biograd n/m Tel.: 023 383 210
Silba (Silba) Tel.: 023 370 410
Ist (Ist) Tel.: 023 372 449
Božava (Dugi otok) Tel.: 023 377 601
Preko (Ugljan) Tel.: 023 286 183
Sali (Dugi otok) Tel.: 023 377 021
Privlaka Tel.: 023 366 641

Přistavni kapitanat Šibenik
Tel.: 022 217 214
Fax: 022 212 626
Pobočky:
Vodice Tel.: 022 443 055
Primošten Tel.: 022 570 266
Rogoznica Tel.: 022 559 045
Murter (Murter) Tel.: 022 435 190
Tisno (Murter) Tel.: 022 439 313

Přistavni kapitanat Split
Tel.: 021 362 436
Fax: 021 346 555
Pobočky:
Trogir Tel.: 021 881 508
Omiš Tel.: 021 861 025
Makarska Tel.: 021 611 977
Rogač (Šolta) Tel.: 021 654 139
Bol (Brač) Tel.: 021 635 903
Milna (Brač) Tel.: 021 636 205
Supetar (Brač) Tel.: 021 631 116
Sumartin (Brač) Tel.: 021 648 222
Hvar (Hvar) Tel.: 021 741 007
Stari Grad (Hvar) Tel.: 021 765 060
Jelsa (Hvar) Tel.: 021 761 055
Sućuraj (Hvar) Tel.: 021 773 228
Vis (Vis) Tel.: 021 711 111
Komiža (Vis) Tel.: 021 713 085NARODNI PARKY A CHRANĚNE KRAJINNE
OBLASTI NA JADRANU NEBO U POBŘEŽI


NARODNI PARK BRIJUNI
Národní park Brijuni se skládá ze čtrnácti ostrovů a ostrůvků o celkové ploše
736 hektarů. Jsou rozloženy při jihozápadním pobřeží Istrijského poloostrova,
od něhož jsou odděleny Fažanským průlivem. Kromě letních aktivit na pláži se na
Velkém Brijunu nabízí tenis, golf, team building, lukostřelba, jízda na kole a
v elektromobilech a také jízda Titovým Cadillacem z r. 1953.
Hlavním cílem jachtařů je přístav Veliki Brijun, který má k dispozici kolem třiceti
denních stání s přípojkami vody a elektrického proudu. Jachtaři musí přihlásit svůj
příjezd na recepci hotelu Neptun.
Vplutí do národního parku, stejně jako kotvení je povoleno v přístavu Veliki Brijun
a v zálivu Sv. Nikole na Malom Brijunu, zatímco v ostatním akvatoriu parku je
zakázáno. Zátoka sv. Nikole na Malém Brijunu je novější nautickou destinací
v brijunském archipelagu. Mali Brijun o rozloze cca 100 ha byl kdysi součástí
Velikého Brijunu. Dnes jsou to dva ostrovy, oddělené průlivem Tisnac v šířce 120
m a hloubky 2-3 m.
Kontakt:

NÁRODNÍ PARK BRIJUNI
Tel.: +385 (0) 52 525 888
Fax: +385 (0) 52 521 367
e-mail: brijuni@brijuni.hr; www.brijuni.hr
recepce pro jachtaře: Hotel „Neptun“, Tel.: +385 (0) 52 525 807


CHRANĚNA KRAJINNA OBLAST TELAŠĆICA
Chráněná krajinná oblast se nachází v jihovýchodní části ostrova Dugi otok.
Zátoka Telašćica, jeden z nejbezpečnějších, nejhezčích a největších přírodních
přístavů na Jadranu, v němž se nachází 6 ostrovů a útesů, 25 zátok a 69 km
členitého pobřeží a je atraktivním kotvištěm četných jachtařů. Jachtaři vplouvají
do chráněné krajinné oblasti kolem mysu Čuška (ze středního průlivu) a z obou
stran ostrova Gornja Aba. Z jihozápadní strany (od otevřeného moře) kolem
mysu Vidilica a kolem mysu Punta Kadena na ostrově Katina.Kontrolu akvatoria
a výběr vstupného provádějí jeho dozorčí pracovníci tak, že v odpoledních
hodinách objíždějí kotviště na služebních plavidlech a zároveň přebírají odpad ze
zakotvených plavidel. Kotevní bóje se nacházejí v těchto zátokách: Sergovica (u
průjezdu Mala Proversa), Mir,Tripuljak, Raknić, Kruševica i Kučimul. K potápění
(organizovaně) a rybolovu jsou potřebná povolení, která lze získat po zaplacení
poplatku (informace – správa Chráněné krajinné oblasti Telašćica).
Kontakt:
Tel./Fax: +385 (0) 23 377 096, +385 (0) 23 377 395
e-mail: telascica@zd.t-com.hr, www.telascica.hr


NARODNI PARK KORNATI
Národní park zahrnuje celkem 89 ostrovů, ostrůvků a útesů, nachází se ve střední
části Jadranu. Služební vstupy do NP Kornati jsou Opat a Proversa. NP Kornati se
nacházejí na vzdálenosti 7 nm od Murteru, čili asi 15 nm od Šibeniku a Zadaru.
VSTUPENKY
Každý návštěvník národního parku musí mít platnou vstupenku na každý den
svého pobytu na území parku. Vstupenky je možné zakoupit na pevnině mimo
hranice NP „Kornati“ v prostorech veřejné instituce NP „Kornati“ na Murteru, v
některých marinách, u charterových společností a cestovních kanceláři s
označením prodeje vstupenek do NP Kornati, na pohyblivých recepcích v
samotném parku, a na stálých recepcích na území parku: Přístav Žakan na
ostrově Ravni Žakan a v zátoce Vruje na ostrově Kornatu. Vstupenka zakoupená
uvnitř Národního parku je dražší než vstupenky zakoupené mimo hranice parku.
PŘÍSNĚ CHRÁNĚNÉ ZONY
Přísně chráněné zóny v oblasti Národního Parku Kornati, do kterých návštěvníkům
není povolen vstup jsou:
• ostrůvek Purara, útesy Klint a Volić, a mořské pásmo do vzdálenosti 3 kabelů
od jejich pobřežní čáry,
• ostrůvek Mrtovnjak a mořské pásmo do vzdálenosti 1 kabelu od jeho pobřežní
čáry, resp. od hranice Národního parku,
• ostrůvek Klobučar a mořské pásmo do vzdálenosti 1 kabelu od jeho pobřežní
čáry, resp. do středu úžiny mezi ostrůvky Klobučar a Gustac,
• ostrůvek Obručan Mali a Veliki a mořský pás do vzdálenosti 1 kabelu od jejich
pobřežní čáry, resp. do středu úžiny mezi ostrůvkem Obručan Veliki a ostrovem
Levrnaka.
PLAVBA, KOTVENÍ, STÁNÍ PLAVIDEL
Kromě v přísně chráněných zónách je koupání povolené v celé oblasti NP
„Kornati“. Individuální potápění je povolené pouze v organizovaných skupinách
a s předem obstaraným povolením k individuálnímu potápění v NP „Kornati“.
Podrobnější informace a povolení k individuálnímu potápění dostanete v sídle
správy NP „Kornati“ v Murteru, nebo na recepcích NP „Kornati“v oblasti parku.
Individuální potápění (mimo povolené organizované skupiny) je zakázané!
V NP "Kornati" je devět zón ve kterých je povoleno potápění pod uvedenými
podmínkami. To jsou: Kornat (Opat - Tanka Prisliga), Samograd, Oključ, Mala
Panitula, Vela Panitula, Rasip, Mali Rasip, Mana, Borovnik.
REKREAČNÍ RYBOLOV
Rekreační rybolov (kromě v přísně chráněných zónách) je povolen pouze na
základě předem obstaraného povolení k rekreačnímu rybolovu, které vydává
Správa Národního parku „Kornati“
Kontakt:
NÁRODNÍ PARK KORNATI
Butina 2; HR-22243 Murter
Tel.: +385 (0) 22 435 740; Fax: +385 (0) 22 435 058
e-mail: kornati@kornati.hr; www.kornati.hr


NARODNI PARK KRKA
Národní park zahrnuje převážnou část toku řeky Krky s územím na jejích březích
mezi městy Skradin a Knin. Se svými sedmi vápencovými bariérami s vodopády
s celkovým přepadem 242 m Krka je přírodním a krasovým fenoménem.
Vlastními plavidly není možné připlout do akvatoria parku, proto jachtaři své
plavidlo nechávají přivázané ve Skradinu. Plavba proti proudu od Skradinského
mostu je zakázaná. K návštěvě Národního parku se odjíždí z městského nábřeží
plavidly národního parku. Vstupenky se kupují v nedalekých info-punktech
Národního parku Krka. Potápění, lov podvodní puškou a rekreační rybolov v parku
nejsou povolené stejně jako koupání mimo vyznačená místa.
Kontakt:
Tel.: +385 (0) 22 201 777, Fax: +385 (0) 22 336 836
e-mail: info@npkrka.hr, www.npkrka.hr


NARODNI PARK MLJET
Národní park se nachází v severozápadní části stejnojmenného ostrova na
nejzazším jihu chorvatského pobřeží, západně od Dubrovníku. Každý návštěvník
musí mít platnou vstupenku, která se kupuje na vstupech do národního parku:
Crna klada (vstup z pevniny a hranice NP), Pomena a Polače (zátoky a
přístaviště v prostoru NP). Vplutí do jezer je povoleno pouze v člunech na vesla.
Kotvení je povoleno jen v zátokách u místa Pomena a Polače. Rekreační rybolov
je zakázán, kromě návštěvníkům Národního parku se zvláštním povolením
Správy, za které se platí. Rekreační rybolov je zcela zakázán ve Velikém a
Malém jezeře a průlivu Soline. Potápění a podvodní fotografování za účelem
zkoumání podmořského světa ve vodách Národního parku je možné pouze
organizovaně s ohlášením a získáním potřebných informací u Správy Národního
parku Podvodní aktivity nejsou povolené v Malém jezeře.
Kontakt:
Tel.: +385 (0) 20 744 041, (0) 20 744 058
Fax: +385 (0) 20 744 043
e-mail: np-mljet@np-mljet.hr, www.np-mljet.hrLEGISLATIVA V ROCE 2013

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluz ... _2239.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluz ... _2240.html
Naposledy upravil(a) Pepa dne pon kvě 12, 2014 11:01 am, celkem upraveno 2 x.
Uživatelský avatar
Libor
bez hodnocení
Příspěvky: 8553
Registrován: úte lis 08, 2005 1:40 pm
Reputace: 79
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod Libor » stř kvě 19, 2010 5:29 pm

Denní pobytová taxa a její změna pro jachtaře od 1.3.2010 (při pobytu na pevnině v hotelu, apartmánu se nic nemění)


od 1.3.2010 platí nové nařízení (vyhláška) ohledně lázeňské taxi, která má výběr tohoto poplatku zjednodušit. Nově se bude poplatek řídit délkou lodě a délkou pobytu - viz tabulka. Je to splatná ihned při přihlášení v přístavu (na kapitanátě), bez rozdílu zda loď připlula po vodě, či jela po souši. Účet o zaplacení musí být po celou dobu na lodi. Součástí je nálepka, která musí být viditelně nalepena na lodi. Dosavadní paušalní poplatek 400 Kn pro majitele lodí + sazba na den pro posádku se tímto ruší. Tím se vše zjednodušší.
Nálepku této taxi nezaměňovat za stávající vinětu, která platí 1 rok a platí se pro lodě delší 3m, nebo s motorem 5kW a více.
Pro charter se nic nemění a při Check-in se platí 1 € na den a osobu.

http://www.chorvatsko.cz/aktual/100629_ ... _taxa.html

loď 5-9 M
8 dní 150,00 Kn
15 dní 300,00
30 dní 400,00
90 dní 600,00
1 rok 1.000,00

9-12 M
8 Tage 200,00
15 Tage 350,00
30 Tage 500,00
90 Tage 650,00
1 Jahr 1.100,00

12-15 M
8 Tage 300,00
15 Tage 400,00
30 Tage 600,00
90 Tage 750.00
1 Jahr 1.300,00

15-20 M
8 Tage 400,00
15 Tage 500,00
30 Tage 700,00
90 Tage 850,00
1 Jahr 1.500,00

přes 20 M
8 Tage 600,00
15 Tage 800,00
30 Tage 1.000,00
90 Tage 1.300,00
1 Jahr 1.700,00


ZDROJ : zahajský
/vložil : Pepa /

Tak mi konečně přišla odpověď od Chorvatského turistického sdružení ohledně poplatků za čluny, tzv.vinjety, na rok 2014.
Zde je jejich odpověď:
Dobrý den,
Naše centrála nám poslala odpověď od Chorvatské hospodářské komory, oddělení cestovního ruchu. Dle jejich informací za plavidla se od 01.01.2014 místo vinjety bude platit poplatek za bezpečnost plavby a ochranu před znečištěním. Tento poplatek se vypočítává dle následující tabulky:
L = jest duljina brodice ili jahte kako je navedeno u ispravama brodice ili jahte izražena u metrima (neboli délka plavidla)
Puk = jest snaga motora kako je navedeno u ispravama brodice ili jahte izražena u kilovatima (kW) (výkon motoru v kW)

tabulka sem nejde zkopírovat, tak jen uvedu to, co nás zajíma především:
Puk<3000kW, L<40m
a poplatek se stanovuje takto - 20xL + 2xPuk
dále pak odpověď pokračuje:
Příklad:
Majitel plavidla délky 13 metrů a celkové síly motoru 60 kW platí roční poplatek za bespečnost plavby a ochranu před znečištěním ve výši 380 HRK, dle vzorce:
20 x 13m (L) + 2 x 60kW (PUK) = 260 + 120 = 380 HRK

Slevy na poplatcích jak platily u vinjety, již platit nebudou.
Poplatek platí na kalendářní rok.
Nemáme informaci, že by se měly měnit podmínky u pojíštění odpovědnosti pod 15 kW.

S pozdravem,
Natali Munitić
Chorvatské turistické sdružení
Krakovská 25 I 110 00 Praha 1 I Česká republika
T +420 222 211 812 I F +420 222 210 793
www.chorvatsko.hr

Prosím moderátory, aby info o poplatcích zařadily do patřičného vlákna.
Uživatelský avatar
Pepa
moderátor
Příspěvky: 2655
Registrován: pát dub 14, 2006 9:03 pm
Reputace: 15

Re: HR-předpisy pro plavbu,poplatky,vedení plavidla a jiné.....

Příspěvekod Pepa » sob čer 11, 2016 11:29 am

Pepa .....jeyare nám 9.6.2016 k tomuto teritoriu (HR) zaslal osobně získanou faktickou informaci.


jeyare....aktualne telefonne cislo na Colne odbavenie lodi na Vise (plati aj pre Komizu) je +385 99 3106 695 .. pre check in/check-out z do HR

aktualne som doplaval Sibenik -Vis - Vieste (Italie) - Manfredonia (Italie) - Lastovo atd. az do Sibeniku. Skusenosti:
1. Ak sa chcete odbavit na Vise (Vis/Komiza), tak telefonujte aspon 5hod. vopred, inak budete stat ako my a cakat od pol noci do 4:00hod rana. Pritom je v sezone April -Sept na Vise 24hod sluzba.

2. Ak chcete priplavat na Lastovo z talianska, chodte rovno do Ubli (Lastovo) aj keby boli 3hod rano, inak dostanete pokutu za oneskoreni Check-in. V kancelarii policie nikoho nenajdete a pockate si do 8:00hod. A to ma lastovo celorocne v Ubli 24h colnu prevadzku.

3. Pokuta je masna 1.833 HRK, my sme za 5hodinove "meskanie" museli zaplatit, inak nam odmietli dat papiere od lode aj nase doklady. Jednanie policie na Lastove bolo podobne ako v 1986 u nas.

4. V taliansku si nezabudnite dat potvrdit Check-in aj Check-out. Policia aj Harbour master budu na Vas pozerat ako na mimozemstanov "co to chcete, ved ste z EU". Ale trvajte na peciatke. Inak Vas chorvati oskalpuju o dalsie peniaze. Nastastie som taliansku trval na razitku, takze som usetril.

Jano
Uživatelský avatar
Pepa
moderátor
Příspěvky: 2655
Registrován: pát dub 14, 2006 9:03 pm
Reputace: 15

Re: HR-předpisy pro plavbu,poplatky,vedení plavidla a jiné.....

Příspěvekod Pepa » pon kvě 08, 2017 10:01 am

ZDOROJ : info na tomto portálu od HENO 2
ZKOPÍROVÁNO :

Ahojte,

kazdy rok nemecky casopis YACHT vydava v maji cislo venovane Chorvatsku. Okrem reportazi prinasaju aj zoznam noviniek v Chorvatskych marinach a zatokach - zdroj su chartrovky a takisto rozhovor s panom Bestäntigom (autorom 888). Tu je skratena verzia ich popisu novosti v chorvatskom rybniku v poradi od severu k juhu:

- Limsky kanal pri Vrsare je uz pristupny v celej dlzke (pokial chcete navstivit jednu z 2 restik na konci, kotvenie zakazane)
- ACI marina Rovinj je tento rok pre rekonstrukciu zatvorena
- Medulijn - mola na juznom pobrezi zatoky su zavrete
- Kraljevica - nove mola pre 80 lodi (pozor na schwell)
- rekonstrukcia pristavu v Novi Vinodolski (uplne otvorenie 2018)
- nova marina Murosjva vychodne od Novi Vinodolski
- nove molo s vodou (bez el.) v zatoke Jadriscica na ostrove Cres
- v zatoke Balvanida na Losijn sa neodporuca vyuzivat boje (su blizko seba a mozno nedrzia)
- nove plavajuce molo v pristave ostrova Ilovik
- Kornaty - vyrazne zvysenie poplatkov za vstup do narodneho parku (http://www.yacht.de/reise/news/die-korn ... 10667.html), stale sa opalati zaplatit na pevnive, nie je jasne ci sa bude za vstup do NP vyberat aj v pripade statia na mole restauraciach
- marina Pirovac - nove toalety a sprchy
- takisto nove toalety a sprchy v mestskom pristave v mestecku Rogoznica
- Stari Grad na Hvari - nove toalety a sprchy
- do Modrej jaskyne na ostrove Bisevo sa uz nesmie s vlasnym dingy - sprievodcovia ludi z lodi kruzacich pred jaskynou vyzdvihnu
- ocakava sa otvorenie mariny v dedine Supetar na Braci
- Ston - teraz moznost zastavit na mestskom mole s vodou a elektrikou
- Slano - nova ACI marina otvorena od Augusta 2016
- nova dobra Konoba v zatoke Pakljena na ostrove Sipan - nie je vsak iste ci bude plne fungovat. Gumak s personalom konoby sa v aprili zrazil s vacsiou zachranarskou lodou. Zial minimalne 3 ludia to neprezili (http://www.thedubrovniktimes.com/news/d ... ll-missing)
- Dubrovnik - dobudvava sa nova marina Gruz

Zpět na

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 0 hostů