Pravidla diskuzního fóra a webu jachting.info

Důležité - prosím čtěte, než začnete přispívat do fóra.
Zde jsou souhrnné informace o pravidlech chování na tomto fóru

Moderátor: Pepa

Uživatelský avatar
Libor
bez hodnocení
Příspěvky: 8866
Registrován: úte lis 08, 2005 1:40 pm
Reputace: 127
Kontaktovat uživatele:

Pravidla diskuzního fóra a webu jachting.info

Příspěvekod Libor » ned pro 09, 2007 11:33 am

Jachting.info, team administrátorů a moderátorů Vás vítá na největším česko slovenském nekomerčním portálu příznivců JACHTINGU a vodních sportů všeho druhu. Vaše registrace na našem portálu je zcela zdarma. Budeme-li však společně dodržovat určitá pravidla, přispějeme tím k vytvoření příjemného prostředí, ve kterém se každý bude cítit, jako doma. Prosíme vás o dodržování níže uvedených pravidel. :

Pravidlo 1:
Sledujte, prosíme a plně akceptujte pravidla fora, zprávy a doporučení v sekci OZNÁMENÍ webu a pravidel v jednotlivých sekcích fóra.

Pravidlo 2:
Nevkládejte informace do tématu, které svým názvem nebo zařazením neodpovídá obsahu vaší informace.
Nežádejte o sdělení nové informace do tématu, které svým názvem nebo zařazením neodpovídá obsahu vámi požadované informace.
Bez upozornění bude odstraněna nebo přesunuta informace vložená do tématu, které svým zařazením a názvem sdělené informaci neodpovídá.
V tématech bývá takovéto sdělení označováno jako "off topic" nebo "OT".

Než požádáte o jakoukoli informaci, přesvědčte se, zda v témže tématu, o několik stránek výše, či v jiném, obsahově blízkém tématu, nebyla již tato informace sdělena. Obhajovat porušení tohoto pravidla prohlášením"já jsem nevěděl", "Já jsem si nevšiml" nebo dokonce "nemám čas to hledat", je projevem neslušnosti vůči ostatním uživatelům, jež vám jinak vždy ochotně pomohu.

Téma, také zde používaný název "vlákno" nebo "topic" můžete sami založit.
Zoložte jej ve správných sekcích tak, aby název a tedy i obsah tématu co nejlépe korespondoval s názvem nadřazené sekce a smyslem existence těchto webových stránek. Každý zakladatele nového tématu je povinen se přesvědčit, zda není již téma s obdobným obsahem založeno. Nevkládejte obsahově stejná témata do více sekcí.
Téma nesprávně založené nebo duplicitní bude odstraněno nebo přesunuto.

S rozmyslem volte název nového tématu, neboť je nutné, aby v maximální možné míře vystihoval budoucí obsah soustředěných informací. Název tématu, v mezích vašeho záměru, volte spíše obecnější.
"Kdo pomůže", "mám otázku", "žádost o radu", jsou typické příklady naprosto nevhodných /bezobsažných/názvů témat. Pokud název tématu neodpovídá zamýšlenému obsahu, může být změněn zakladatelem , moderátory nebo administrátory.

Záměrné nebo opakované porušování pravidel o vkládání informací bude řešeno v rámci pravomocí administrátorů a moderátorů.
V případě nejasností či rozporů, je rozhodnutí administrátorů nebo moderátorů v dané věci konečné a jakákoliv veřejná polemika o jejich rozhodnutích je nepřípustná.

Pravidlo 3:
Nezakládejte na fóru a portálu jachting.info více než jeden účet. Můžete zde vystupovat pouze pod jedním nickem (nickname, přezdívka). V odůvodněných případech může admin rozhodnout i jinak.

Pravidlo 4:
Pamatujte, že jste osobně zodpovědní za obsah svých příspěvků. Pokud obsah vašeho příspěvku vyžaduje ke svému zveřejnění oprávnění ve smyslu autorského práva, pak jste povinni taková oprávnění vlastnit. V případě porušení autorského práva, bude příslušný příspěvek bez upozornění upraven, přesunut nebo odstraněn.

Pravidlo 5:
Přístup k fóru nebo portálu není podmíněn žádnými poplatky. Proto Administrace portálu má právo kdykoliv odmítnout uživateli přístup k portálu nebo k fóru, zejména v případě, že uživatel poruší stávající pravidla a nebo obecně platná pravidla společenského chování. Důvod odmítnutí nemusí být uveden.

Pravidlo 6:
Spaming, urážky, osočování, rasistické a vulgární příspěvky stejně jako příspěvky s politickou a religiozní (náboženskou) tématikou, jsou na tomto fóru zakázány. Autoři příspěvků podobného obsahu mohou být z fóra vyloučeni.

Pravidlo 7:
Prosíme, nenapadejte, neobviňujte a nepomlouvejte jiné osoby, administrátory nebo moderátory. Je to nepěkné a může to mít za následek vaše okamžité vyloučení z fóra. Rozhodnutí moderátorů nebo administrátorů v dané věci je konečné a jakákoliv veřejná polemika o jejich rozhodnutích je nepřípustná.

Pokud potřebujete řešit konflikt s administratorem, moderátorem nebo jinym uzivatelem fora, obraťte se přímo na příslušnou osobu, a to výhradně za použití neveřejnych komunikačních kanálů ( SZ, PM, ICQ, e-mail ).

Pro kontakt s Administraci lze použit tento ODKAZ modules.php?name=Feedback

Pravidlo 8:
Obsahem příspěvku nesmí být žádná forma diskriminace např. na základě tělesného či mentálního postižení, sexuální orientace, náboženského přesvědčení nebo politické příslušnosti. Je nepřípustné, aby obsahem příspěvků byla pornografie včetně přímého zobrazení pomocí tagu IMG. Příspěvek s podobným obsahem bude odstraněn a autor příspěvku vyloučen z fóra.

Pravidlo 9:
Cílená reklama, nebo jakákoliv forma propagace komerčních projektů, produktů, služeb bude povolena jen a pouze po dohodě s administrátorem, nebo některým moderátorem z týmu JI. Podléhá vždy individuálnímu posouzení, jednou z podmínek je placená inzerce na portále. Cena pro reklamu je uvedená v ceníku inzerce zde: http://jachting.info/modules.php?name=C ... age&pid=10
Po skončení této inzerce bude spolu s inzercí na portále smazáno i komerční vlákno, které slouží k podpoře dané inzerce a má stejnou časovou platnost jako zaplacená reklama.
Posouzení komerčnosti projektu, produktu, služeb atd. je na moderátorech a administrátorech, jejich rozhodnutí je konečné. Za cílenou reklamu a propagaci jsou považovány také příspěvky a vedení existujícího vlákna s tímto cílem nebo, i umístění odkazu v podpisu uživatele. Porušení tohoto pravidla může mít za následek vyloučení z fóra.Pravidlo 10:
Domníváte-li se, že jiný uživatel fóra jedná v rozporu se stávajícími pravidly, anebo se cítíte být jiným uživatelem v rozporu se stávajícími pravidly napadeni, může se obrátit na moderátora nebo administrátora s žádosti o nápravu.


Pravidlo 11:
Není dovoleno zveřejňovaní nelegálního obsahu, ani odkazy na něj. Nemůžeme tolerovat porušování autorského zákona.

Pravidlo 12:
Příspěvky bez věcného obsahu nejspíše nestojí za zveřejnění. Tak např. samotný smajlík doplněný případně emotivním výkřikem „ty vago, to je hustý“ není věcným obsahem příspěvku.
Do příspěvku můžete vložit obrázek, respektive odkaz na něj, náhled nebo přímé zobrazení. Přímé zobrazení smí mít maximální šířku 580 pixelů /doporučeno 400 pixelů/, jinak dochází k nežádoucí deformaci stránky. Při nedodržení těchto pravidel, bude obrázek, případně celý příspěvek smazán.
Funkci "citace" používejte jen v odůvodněných případech, tedy při reakce na vzdálenější příspěvek nebo na konkrétní část příspěvku. Rozhodně jej nepoužívejte, reagujete li na předchozí příspěvek.

Pravidlo 13:
Z pochopitelných důvodu se očekává, že nebudete dodatečně měnit svoje příspěvky způsobem, který by mohl porušit kontinuitu příslušné diskuze. (Náprava chyb, překlepů, nefunkčních odkazů je naopak žádoucí.) Uživatel porušující toto pravidlo může být z fóra vyloučen. Administrátor nebo moderátor je oprávněn uzamknout jakýkoliv příspěvek, nebo omezit funkci pro úpravu příspěvku za účelem uchování uvedené kontinuity.

Pravidlo 14:
Pokud si přejete svou registraci na našem webu z nějakého závažného důvodu zrušit, obraťte se na administrátora. Administrátor, pokud se rozhodne Vám vyhovět, zruší váš účet na tomto webu. Vaše příspěvky však zůstanou vždy zachované, aby se jejich odstraněním neporušila kontinuita příslušné diskuze. Autor příspěvku bude potom uveden jako Anonym.

Pravidlo 15:
V případě porušení uživatelem fóra některého ze stávajících pravidel, jeho příspěvky nebo celý účet může být zablokován pro přístup a/anebo přesunut do skryté sekce za účelem archivace.

Pravidlo 16:
Zájemce o uspořádaní jakékoliv sbírky je povinen se na podmínkách jejího uspořádaní dohodnout předem s vedením portálu. Bez souhlasu někoho z týmu portálu není zvěřejnění takové sbírky možné.

***

Vážení uživatelé fóra. Doufáme, že výše uvedená pravidla nejsou moc složitá a s jejich dodržováním nebude problém. Bude-li přesto některý z uživatelů tato pravidla hrubě, cíleně nebo soustavně porušovat a překážet tím ostatním uživatelům ve vedení příjemné diskuze, budou administrátoři nebo moderátoři nuceni udělit „viníkovi“ červenou nebo černou kartu.

ČERVENÁ karta se uděluje jako varování, za porušení výše uvedených pravidel. Karta je udělována zpravidla na dobu krátkou. Po uplynutí dvou týdnů od okamžiku udělení červené karty, se může držitel karty obrátit formou SZ (soukromá zpráva) na moderátora, který kartu udělil, s žádostí o její odstranění. Posouzení žádosti je výhradně na moderátorovi. Jakákoli veřejná diskuze se nepřipouští a má za následek udělení ČERNÉ.

ČERNÁ karta, neboli BAN, znamená veřejné vyloučení z komunity registrovaných uživatelů Jachting info. Je udělena uživateli, který opakovaně, cíleně nebo hrubým způsobem porušil stávající pravidla. ČERNÁ karta je udělována na dobu delší než krátkou. Držitel karty má však zachovánu možnost, obrátit se v budoucnu na vedení těchto stránek s žádostí o zrušení černé karty. Posouzení a rozhodnutí o žádosti je výhradně na teamu Jachting info.

Obrázek.... Obrázek....

1/Editováno: 23. 02. 2008
2/Editováno: 04. 05. 2009
3/Editováno. 23. 09. 2009
4/Editováno: 24. 10. 2009
5/Editováno: 22. 12. 2009
6/Editováno: 26. 12. 2009
7/Editováno: 1. 2. 2010
8/Editováno: 3. 1. 2012
9/Editováno: 28. 1. 2012

[list]
Uživatelský avatar
jerryx
Site Admin
Příspěvky: 2450
Registrován: pát čer 16, 2006 12:00 am
Reputace: 87

Doporučení pro diskuzní fórum webu jachting.info

Příspěvekod jerryx » pon říj 23, 2017 8:49 pm

Doporučení pro chování se zde na portále (je to jen doporučení, nemám rád zákazy, nařízení atd. a je tedy jen nás, jaký tady bude/nebude bordel):
 • než si založím účet, tak si to rozmyslím, abych hned nechtěl zase mazat až mi někdo stoupne na kuří oko
 • zakládam-li téma, tak opravdu budu hledat, není-li to zde někde probíráno ... že nemám čas, si nechte někam jinam, to opravdu nikoho nezajímá (pravidlo 2)
 • když už založím nějaké duplikované/zbytečné téma, tak snesu i kritiku a nebudu se z toho věšet - nebo tohle tolik nevadí, ale rozhodně nebudu prskat kolem sebe, dělat ze sebe chudinku a žádat o okamžité smazání! budu taky trochu chlap (i ženský) :-P ... o smazání/úpravu příspěvku lze hezky poprosit moderátory, o smazání účtu (pravidlo 14) lze poprosit admina - ale zda-li uspějete už je jen na nich ;-)
 • chci-li odpovědět v daném tématu, tak odpovídám jen na dané téma !!
 • též odpovědi typu udělej to jinak sem nepatří - tzn. např. na dotaz "jakou černou barvou mám natřít palubu ?" rozhodně nepatří odpověď "udělej to bílou, černá je blbost" - to přece není odpověd, kdyby tazatel chtěl poradit jakou barvu, tak se tak zeptá, asi má pro toto své důvody
  • mám-li neodolatelnou touhu vyjádřit se k něčemu jinému, ale užitečnému pro ostatní, odpovím v jiném existujícím vlákně nebo si založím své vlákno, neexistuje-li takové
  • mám-li neodolatelnou touhu jen neužitečně kecat, tak mám prostor na pískovišti, to se samo smaže ;-)
  • a nestačí-li mi ani to, tak opouštím fórum a jdu kecat do hospody nebo do politiky, páč jen tam se to hodí !! (v hospodě si dám, ale raději pozor, abych nedostal přes hubu :D :D )
 • čili kárání, ochraňování, ale ani pochvaly sem také nepatří - k tomu můžu využít jiné vlákno, PM, reputační body, případně moderátoři zasáhnou, když budou chtít nebo můžu použít pravidlo 10
  • použiju-li např. reputaci k pochvale, tak určitě potěší a je to i vidět, a zároveň to nedělá bordel
  • chci-li pokárat, tak když dotyčnému pošlu jen PM, tak to je jen mezi námi (nemusím hned každého buzerovat na veřejnosti) a min. u nováčků to zabírá nejlépe ... a nedělá to bordel
  • chci-li pokárat více, dám negativní reputaci s možný popisem - a opět to nedělá bordel
  • atd.
 • než odepíšu, tak se zkusím zamyslet na tím, jestli má ta odpověd opravdu aspoň malou hodnotu i pro ostatní
 • když budeme mít "špatná" vlákna (např. nesmyslné dotazy) a nikdo na ně nebude odpovídat - budou prázdná, tak ta vlákna prostě umřou, jejich vymazání po delší době nebude žádný problém, navíc přijde-li někomu v novinkách nebo třeba v rss jen jedna "špatná" novinka, tak je to mnohem snesitelnější než když Vám chodí samé debilní odpovědi s výtkami, moralizováním atd.
 • zároveň se tedy nebudu dožadovat odpovědi, když mé vlákno umře s důvodu nezájmu - buď nikdo neví nebo jsem dotaz položil špatně
 • na tomhle portálu nechceme trafic o ničem, chceme zde užitečné informace - původně hlavně pro nováčky, ale ja bych zde rád nalezl i opravdu fundované rady
 • a budu slušný - pravidlo 6, 7

PS: nikdo není dokonalý, dokonce ani moderátoři a admini (tedy asi ani já :rofl:), ale zkusme se dle toho řídit ;-) Budeme se pak méně rozčilovat, rychleji obdržíme/dohledáme potřebnou informaci a tím budeme mít více času na hrátky na vodě :-)
Momentální volnost mi vyhovuje více než předchozí větší moderování. Moderátoři se o to starají zadarmo, tudíž nepřidělávejme jim práci - navíc zcela zbytečnou. Dík :-)

Zpět na

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host