Křivka stability

Zajímavosti o lodích, rady a tipy atd.

Moderátoři: Pepa, smike, vilma

Uživatelský avatar
DonEmilio
pravidelný návštěvník
pravidelný návštěvník
Příspěvky: 411
Registrován: úte čer 05, 2007 2:00 am
Reputace: 0
Bydliště: Česká Lípa

Křivka stability

Příspěvekod DonEmilio » pon lis 05, 2007 10:35 pm

Ahoj, kluci
Uměli byste mi někdo přesně definovat pojem "křivka stability", co se kam vynáší a podobně? Předem dík, DonEmilio. :?
Uživatelský avatar
dodo
aktívní jachtař
aktívní jachtař
Příspěvky: 516
Registrován: pon lis 06, 2006 1:00 am
Reputace: 8
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod dodo » úte lis 06, 2007 10:28 am

uz jsem to sem myslim jednou psal - celkem dobre popsany je to napr. tady:
http://uk.geocities.com/faymarine@btinternet.com/Righting_curve.htm

Righting Curve for typical Fay Yacht

The righting curve shown (often referred to as the curve of vanishing stability) is actually based on the standard Fay 32. The Fay 36, 40 and 44 are similar.Obrázek

EXPLANATION

The centre of gravity or mass of a yacht does not move, however the centre of buoyancy does. At rest these two forces are vertically in line and the yacht is stable. As a yacht heels the centre of buoyancy moves out, which can be seen in the drawing. The horizontal distance between these points is known as the righting arm or righting lever. Initially as the yacht heels this becomes longer and the length will depend on the shape of the hull. In the case of the Fay 32 the maximum righting force is reached at around 50 degrees when the arm is 0.73 of a metre long. After this the righting force slowly decreases until at around 130 degrees the yacht begins to enter the inverted stable area.

It has become 'fashionable' to quote the righting curve for a design and many yacht companies are in competition to prove that their yacht has the 'best' righting curve. Some companies are actually including the righting curve of their yachts in their advertisements in yachting magazines. I guess it must help to sell their yachts but it must be taken in context. There are lots of questions about a design that must be answered to enable you to decide on a yacht that suits you and your type of sailing before buying that yacht and the righting curve is only one of them.

The curve shown is for a reasonably stiff cruiser. If the initial rise of the curve is much steeper the yacht may well be too stiff and over responsive, or jerky. This will tend to make the yacht uncomfortable for long passage making. A reasonably steep initial rise is good so that the yacht sails in a fairly comfortable upright manner when going to windward. The Fay 32 shown actually sails to windward best at around 15 degrees of heel. Any more and she becomes over pressed and slows down.

If the initial rise is a lot lower the yacht will be tender and when going to windward will sail with a lot of heel and in all other conditions generally roll a lot. Again this can be uncomfortable.

It can be seen that at around 130 degrees the yacht begins to become stable upside down. Will she self right? -- Think about this.--If the seas are large enough to roll the yacht through 130 degrees they will almost certainly be large enough to roll her through the 50 degrees needed to start her self righting. In reality if a yacht is rolled she will probably have enough kinetic energy to continue all the way round. (Wind alone can not roll a yacht, at most, wind can only contribute to a roll, or cause a knock down, which is when the mast comes close to or actually touches the water.)

A cruising yacht's function is to carry her crew in safety and reasonable comfort. This means that the crew must remain in a fit state to manage the yacht. Therefore, aboard any yacht which is uncomfortable with a difficult motion that causes excessive tiredness, the crew is less safe, even though the yacht itself may have an exceptional righting curve.

The famous sailor and yachting author Eric Hiscock, describes in one of his books making a passage in company with another yacht. The other yacht rolled a little more than his, but this gave a gentler motion and the other crew arrived at the next port in better physical condition with more energy. This led Mr Hiscock to the conclusion that the ultimate righting ability of a yacht is not all that is desirable. (if you can possibly find one, read and treasure Eric Hiscock's 'Cruising and Voyaging Under Sail'.-- Known as the yachtsman's bible. It covers all aspects of good yacht seamanship.

It seems to me that when looking at righting curves it is sensible to compare yachts. Either read what people report about a design or go sail one and then compare the righting curve to other yachts. To choose the right yacht you must also compare all the other features, such as the fullness of the bow, a too full bow will tend to slam into waves and a slender bow will bury itself into many waves. A large stern may be picked up by following seas too quickly and a slender one over run too often. A lightly constructed yacht with a lot of ballast amidships and little weight in the ends will be great for racing but may be uncomfortably responsive on a long passage.

The righting curve is one value in a yachts design, it is fairly important, but is not the only ultimate criteria preached by some. YOU must decide what features you want and look at available designs that will suit the type of sailing you envisage.

Fay yachts are designed to be good safe cruisers. To be fairly stiff and point well when on the wind. To have a comfortable all round motion. To continually have good performance, even when overloaded for long distance cruising and living aboard. To be fast and comfortable when on those trade wind passages.

©Paul Fay 2004


----------------------------------------------------------------


a pak je zajimevej dokument tady http://www.yachting-world.com/yw/stability/stability97.pdf

...tam rozebiraji napriklad i to jaky vliv na stabilitu lode ma montovani ruznych zarizeni na lod (napr. radar na stezen apod).
Uživatelský avatar
DonEmilio
pravidelný návštěvník
pravidelný návštěvník
Příspěvky: 411
Registrován: úte čer 05, 2007 2:00 am
Reputace: 0
Bydliště: Česká Lípa

Příspěvekod DonEmilio » úte lis 06, 2007 2:27 pm

No to je úplně excelentní. Já našel jen tu křivku s osami, ale neuměl jsem si tam tu loď posadit. Ještě jednou dík. Don. :)
mopadji
návštěvník fóra
návštěvník fóra
Příspěvky: 51
Registrován: ned pro 18, 2005 8:33 pm
Reputace: 0
Bydliště: Brno

Příspěvekod mopadji » úte lis 06, 2007 3:34 pm

Stupnice na tom grafu GB(m) je délka ramene mezi silou vztlaku a gravitační v metrech?
Uživatelský avatar
DonEmilio
pravidelný návštěvník
pravidelný návštěvník
Příspěvky: 411
Registrován: úte čer 05, 2007 2:00 am
Reputace: 0
Bydliště: Česká Lípa

Příspěvekod DonEmilio » stř lis 07, 2007 12:49 pm

No vyplývá mi to z toho. I na tom dtuhém odkazu je to dost názorný. Zdraví Don. ;)
Uživatelský avatar
RadekS
pravidelný návštěvník
pravidelný návštěvník
Příspěvky: 253
Registrován: úte črc 10, 2007 2:00 am
Reputace: 0
Bydliště: Nové Veselí

Příspěvekod RadekS » čtv lis 15, 2007 7:13 am

Dovolil jsem si to přebásnit do jazyka slovanského, za případné nepřesnosti se omlouvám.

Vysvětlení:

Těžiště nebo hmota jachty se nepohybuje, zato těžiště výtlaku ano. V klidu jsou tyto dvě síly svisle v linii a jachta je stabilní. Jak se jachta naklání, těžiště výtlaku se pohybuje, jak je zřejmé z náčrtku. Horizontální vzdálenost mezi těmito body je známá jako vzpřimující rameno nebo páka(moment síly, kde rameno je horizontální vzdálenost těžišť a sílou je výtlak jachty – poznámka překladatele). Zpočátku jak se jachta naklání, tak se tato páka prodlužuje a délka bude záviset na tvaru trupu. V případě Fay 32 je maximální moment síly dosažen asi okolo 50 stupňů, kdy je rameno 0.73 metru dlouhé. Poté se napřimující síla pomalu snižuje až do nuly kolem 130 stupňů, kde jachta vstupuje do oblasti stability dnem vzhůru.
Stalo se módní uvádět křivku stability pro design a mnoho stavitelů jachet se v konkurenčním boji snaží ukázat že jejich jachta má „ nejlepší“ křivku stability. Některé společnosti v současnosti připojují křivku stability jejich jachet k reklamám v jachtařských časopisech. Myslím si to může pomoci prodat jejich jachty, ale musí to být bráno v souvislostech. Je mnoho otázek okolo designu které musí být zodpovězeny ještě před koupí, aby vám umožnily se rozhodnout, která jachta se hodí vám a vašemu stylu plachtění a křivka stability je jen jedna z nich.
Předvedená křivka je pro cruiser s rozumně „tvrdou“ stabilitou. Pokud je počáteční vzestup křivky příliš strmý, jachta může být toporná a příliš reagující, nebo rozkodrcaná. Toto učiní jachtu nepohodlnou na dlouhých přeplavbách. Rozumně příkrý počáteční vzestup je dobrý, protože potom se jachta plaví docela pohodlně vzpřímená při plavbě proti větru. Představená Fay 32 se proti větru plaví nejlépe v náklonu asi okolo 15 stupňů. Ve větším je přetížená a zpomalí.
Jestli bude počáteční vzestup pozvolnější, stabilita jachty bude měkčí a při plavbě proti větru se bude více naklánět a ve všech dalších podmínkách obecně se bude hodně kývat. Toto může být opět nepohodlné.
Je vidět, že asi okolo 130 stupňů náklonu se jachta stává stabilní obráceně – dnem vzhůru. Postaví se sama? - - Zvažte toto. – jestliže je moře dost hrubé aby jachtu převrátilo přes 130 stupňů, bude určitě dost hrubé na to, aby ji převrátilo 50 stupňů potřebných k započetí zpětného postavení. Ve skutečnosti, je-li jachta převržena, pravděpodobně bude mít dost kinetické energie pokračovat kolem dokola. (vítr sám nemůže jachtu převrátit, nanejvýš může jen přispět k převržení, nebo způsobí knock down (sražení), což je když se stěžeň přiblíží k hladině, nebo se jí i dotkne.)
Funkce turistické jachty je nést její posádku v bezpečí a rozumném pohodlí. Toto znamená, že posádka musí zůstat v dobré kondici, pro řízení jachty. Proto na palubě jakékoli jachty která je nepohodlná s obtížným pohybem který způsobuje nadměrnou únavu, je posádka méně bezpečná, třebaže jachta sama možná má výjimečnou křivku stability.
Slavný námořník a autor jachtařských publikací Erik Hiscock, popisuje v jedné z jeho knih spoluplavbu s další jachtou. Ta druhá jachta se nakláněla (kývala) trochu více než jeho, ale byl to příjemnější pohyb a ta druhá posádka přijela do dalšího přístavu v lepší kondici a méně unavená. Toto vedlo pana Hiscocka k závěru, že maximální vzpřimovací schopnost jachty není všechno, co je žádoucí. (jestli se vám podaří sehnat, přečtěte a uchovejte jako poklad knihu Erika Hiscocka 'Cruising and Voyaging Under Sail'- - známá jako jachtařská bible. Zabývá se všemi aspekty správné mořeplavby na jachtě.
Zdá se mi že při pohledu na křivky stability se dají jachty vnímavě srovnávat. Můžete buď číst co lidi říkají o designu nebo se na jedné svézt a potom srovnávat křivku stability s ostatními jachtami. Pro výběr té pravé jachty musíte také srovnávat všechny další rysy, třeba jako tvar přídě, příliš tupá příď bude inklinovat k nárazům do vln a štíhlá se zase do mnoha vln pohřbí. Široká záď může být vyzvednutá vlněním od zadu příliš rychle a štíhlá zase často přelévána. Jachta zkonstruovaná pro malou hmotnost, s velkým balastem uprostřed lodi a malou váhou na koncích bude vhodná na závodění ale může být nepohodlná na dlouhé pasáži.
Křivka stability je jedna hodnota v návrhu jachty, a docela důležitá, ale není to jediné směrodatné kritérium. MUSÍTE se rozhodnout jaké vlastnosti chcete a dívat se na vhodné jachty které se hodí na způsob plachtění který jste si vysnili.
Jachty Fay jsou navrženy tak aby byly dobrými a bezpečnými výletními loďmi. Aby měly docela slušnou stabilitu a drželi se ve větru zpříma. Aby její pohyby byly pohodlné. Aby měla dobrý výkon, dokonce i když jsou přetížené při dlouhodobých plavbách a životu na palubě. Aby byly rychlé a pohodlné při přeplavbě v pasátech.

Zpět na

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host